Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Försäkringsmedicin och sjukskrivning / Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

DFA-kedjan

DFA-kedjan måste hänga ihop vid sjukskrivning. Här är den röda tråden som tipsar dig om saker att tänka på.

DFA-kedjans betydelse

Diagnos - avser vilken sjukdom patienten har.

Funktionsnedsättning - avser vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen.

Aktivitetsbegränsning - avser diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser.

Exempel på funktionsnedsättningar:

 • nedsatt rörlighet
 • nedsatt balans
 • nedsatt kraft
 • nedsatt känsel
 • nedsatt minnesfunktion
 • nedsatt mental uthållighet
 • nedsatt koncentration


Beskriv funktionsnedsättningar som observerats vid undersökningar eller utredning. Gradera omfattningen så långt det är möjligt.

Exempel på aktivitetsbegränsningar:

 • att bibehålla/ändra kroppsställning
 • att gå med eller utan hjälpmedel
 • att utföra finmotoriskt arbete med händerna
 • att lyfta/bära
 • att vara uppmärksam
 • att lära nytt, förstå instruktioner
 • att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift att hantera stress, och andra psykologiska krav att förstå och uttrycka sig i tal och skrift

Beskrivning och värdering/gradering av de aktivitetsbegränsningar som är konsekvenser av sjukdomstillståndet, det vill säga diagnos och funktionsnedsättning. Ge konkreta exempel!

Exempel på frågor att ställa

 • Kan du röra dig som du önskar? Hur länge orkar du stå och sitta? Klarar du att böja/sträcka dig?
 • Kan du beskriva hur långt du orkar gå, i vilken miljö, hur ofta?
 • Kan du utföra finmotoriska uppgifter? Till exempel knäppa knappar, knyta skor, skriva, hantera små föremål.
 • Kan du komma ihåg sådant du bestämt dig för att göra till exempel att ringa ett viktigt telefonsamtal, handla varor?
 • Klarar du vara uppmärksam och koncentrerad, till exempel under ett längre samtal, läsa en längre text, se en film?
 • Kan du läsa, förstå och använda komplicerad information, till exempel en bruksanvisning, papper från myndigheter?
 • Klarar du ta initiativ till aktiviteter och genomföra dem? Till exempel planera en måltid, göra inköp, laga mat.
 • Kan du vistas i miljöer med mycket människor och intryck, till exempel affär, idrottsarena, konsertlokal, sociala tillställningar?
 • Behöver du vila under dagen? Hur ofta, hur länge? Hur är din nattsömn?

Fråga om arbete och arbetsuppgifter

Finns möjlighet till återgång i arbete på egen hand, möjlighet att arbeta deltid, möjlighet att arbeta med anpassning?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats