Till startsidan
Start / Vård och behandling / Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag.

Sjukskrivning och intyg med anledning av covid-19

Under rådande coronapandemi har regeringen och andra myndigheter fattat beslut som påverkar sjukförsäkring, intygslättnader och andra närliggande områden. Information om vad som gäller med intyg och sjukskrivning (forsakringskassan.se)

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar:

  • Medicinsk undersökning och utredning.
  • Bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå.
  • Förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.
  • Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Definitionen är fastställd av Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) 2017.

Region Värmland ska enligt det försäkringsmedicinska uppdraget se till att:

  • Det försäkringsmedicinska arbetet är en integrerad del av vård och behandling.
  • Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter erbjuds utifrån behov (reglerat i lag från och med 2020-02-01).
  • Utbildning och kompetensutveckling i försäkringsmedicin tillhandahålls.
  • Försäkringsmedicinska utredningar utförs på beställning av Försäkringskassan (reglerat i lag från och med 2019-01-01).


Bild som beskriver det försäkringsmedicinska arbetet

Visualisering av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete. Bild från Socialstyrelsens utvecklingsplan för försäkringsmedicin 2020.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen