Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag.

Sjukpenning vid uppskjuten vård på grund av pandemin förlängs

Den som inte kan jobba i väntan på exempelvis en försenad operation kan få fortsatt sjukpenning även efter dag 180 i sjukpenningsperioden. Förutsättningen är att patienten bedöms kunna återgå till sitt vanliga jobb efter insatsen. Detta undantag gäller under hela 2023.

Det är viktigt att det framgår i läkarintyget för sjukpenning att vården är uppskjuten på grund av pandemin. Information om planerad behandling samt prognos för återgång i arbete behöver också framgå i respektive fält i läkarintyget.

Mer information finns på Försäkringskassans webbplats

Information från Försäkringskassan

Försäkringskassans webbplats finns information för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården (forsakringskassan.se).
Försäkringskassans telefonnummer för hälso- och sjukvården: 0771-17 90 00.

Information från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens wepplats finns information för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården (arbetsformedlingen.se).
Arbetsförmedlingens telefonnummer för hälso- och sjukvården: 0771-71 77 17.

Information från Norsk Arbetar- och välfärdsförvaltning, NAV

Om din patient är socialförsäkrad i Norge finns mer information på Norsk Arbetar- och välfärdsförvaltning, NAVs webbplats (nav.no).
NAVs telefonnummer för hälso- och sjukvården: +4755 55 33 36


Om försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar:

  • Medicinsk undersökning och utredning.
  • Bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå.
  • Förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.
  • Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Definitionen är fastställd av Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) 2017.

Region Värmland ska enligt det försäkringsmedicinska uppdraget se till att:

  • Det försäkringsmedicinska arbetet är en integrerad del av vård och behandling.
  • Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter erbjuds utifrån behov (reglerat i lag från och med 2020-02-01).
  • Utbildning och kompetensutveckling i försäkringsmedicin tillhandahålls.
  • Försäkringsmedicinska utredningar utförs på beställning av Försäkringskassan (reglerat i lag från och med 2019-01-01).


Bild som beskriver det försäkringsmedicinska arbetet

Visualisering av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete. Bild från Socialstyrelsens utvecklingsplan för försäkringsmedicin 2020.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats