Till startsidan
Start /Vård och behandling /Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering /Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – för klinisk verksamhet

Den generiska modellen är tänkt att vara ett stöd i de kliniska verksamheterna då den tydligt beskriver och ger förslag på vad som bör ingå i processen för rehabilitering och sjukskrivningsrelaterat arbete.

Hur kan den generiska modellen användas?

Modellen riktar sig till såväl ledning som till medarbetare för att stödja arbetet inom rehabilitering och försäkringsmedicin. Modellen stödjer arbetet så att rehabilitering integreras i vårdförlopp för att skapa en personcentrerad, teambaserad vård och behandling. Syftet är att rehabilitering och försäkringsmedicinskt arbete integreras i patientens vård och inte blir en fristående del.

Läget i Region Värmland

För att stödja arbetet kring den generiska modellen i Region Värmland och underlätta presentationen i de berörda verksamheterna kan följande bildspel användas: Bildspel generisk modell rehabilitering och försäkringsmedicin vårdgivarweb 240109 (PowerPoint) Powerpoint, 2 MB.

Rehabiliteringsprocess

En rehabiliteringsprocess har en början och ett slut över en viss tidsperiod. Vid kroniska tillstånd kan behov av rehabilitering vara återkommande. Den kan även sträcka sig över olika vårdnivåer och huvudmän. Starten av processen inleds när det finns misstanke om att ett rehabiliteringsbehov föreligger.

Den generiska modellen för rehabilitering omfattar patienter med behov av rehabilitering. Rehabiliteringen ska integreras i ett så tidigt skede som möjligt i patientens vårdprocess och inte ses som en efterföljande, helt parallell eller separat process.

Modellen bygger på Socialstyrelsens definition av rehabilitering och basen är:

  • Tidig bedömning av rehabiliteringsbehov
  • Tidig försäkringsmedicinsk bedömning, vid behov
  • Personcentrerat förhållningssätt
  • Rehabiliteringsplan med mål, åtgärder och uppföljning. Sjukskrivning som en del i vård och behandling ska ingå som en åtgärd i planen
  • Teambaserat arbetssätt
  • Samordning av rehabiliteringsåtgärder

Målet med den generiska modellen för rehabilitering är:

  • Rehabiliteringen är personcentrerad och samordnad
  • Patienten får sitt rehabiliteringsbehov bedömt tidigt i vårdprocessen
  • En individuell rehabiliteringsplan upprättas och följs upp för de patienter som bedöms ha ett rehabiliteringsbehov
  • Rehabiliteringen är en integrerad del i patientens vård och behandling
  • Bedömning av sjukskrivningsbehov på grund av nedsatt arbetsförmåga till arbete/sysselsättning ingår som en del i vård och behandling när det är relevant

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?