Till startsidan

04 48 03 Tränings- och ergometercyklar

Nivå:

5

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp

Barn med svår funktionsnedsättning som innebär nedsatt cirkulation, muskelkraft och/eller ledrörlighet.

Kriterier

Arm- och Benergometer

Funktionsnedsättning som medför svårighet att på annat sätt kunna tillgodose behovet av daglig träning.

Eldriven arm- och benergometer

Funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att på annat sätt kunna tillgodose behovet av daglig träning och att denna träningsform är den enda möjligheten att få delaktighet i träningen. Behovet av daglig träning är långvarigt och allmäntillståndet är nedsatt och gör att man inte kan åka till allmänna träningslokaler.

Mål med hjälpmedlet

Arm- och benergometer

Förebygga ytterligare funktionsnedsättning, bibehålla eller förbättra funktionsförmåga, ökad cirkulation och tarmmotorik.

Eldriven arm- och benergometer

Förebygga ytterligare funktionsnedsättning, bibehålla eller förbättra funktionsförmåga och normalisera muskeltonus, ökad cirkulation och tarmfunktion.

Förskrivning av flera

Nej

Övrigt

Endast korttidslån, i samband med behandlingsperiod.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Arm- och benergometer

Bedöm behovet av modell utifrån barnets eller ungdomens förutsättningar. Det innebär att modellen ska engagera enbart nedre extremitet, övre extremitet eller både övre och nedre extremitet samtidigt.

Ställning tas om modellen ska vara aktiv eller passiv (eldriven) eller en kombination av dessa.
Tänk på vad syftet med arm/ben ergometern är. Är det kondition, rörlighet, styrka eller är det spasticitet/tonusökning eller smärta som ska behandlas eller en kombination av dessa komponenter? Dokumentera för uppföljning.

Föräldrarna själva ansvarar för ut- och inleverans. Var noggrann med att komma överens om vilket datum den senast ska vara återlämnad. 

Utprovning

Arm- och benergometer

Se till att vara insatt i hur ergometercykeln fungerar för att kunna ge individuella instruktioner till barnet eller ungdomen och dess medhjälpare. Eventuellt även skriftliga instruktioner utifrån syftet med träningen.

När barnet eller ungdomen använder benergometern, se till att stolen eller rullstolen är ordentligt fixerad så att den inte tippar bakåt. Även ergometercykeln kan ev behöva fixeras för att inte flytta på sig under träningen, eventuellt med antihalk eller mot en vägg. Eventuellt kan mjukt kardborreband behövas som hjälp för att hålla händer och eller fötter kvar på handtag och pedaler.

Uppföljning

Arm- och benergometer

Utlåningstiden är 6 veckor. Undantag kan göras vid postoperativ träning eller vid svår smärta där träningen kan ha god effekt.

Kontinuerlig uppföljning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?