Region Värmland logga

Läkemedel

Inom Region Värmland finns det både en läkemedelskommitté och ett läkemedelscentrum. Båda har i uppdrag att genom en rad olika aktiviteter verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i hela vårdkedjan.

Kontakta oss

Läkemedelskommitté

Läkemedelscentrum (E-post)

Postadress

Centralsjukhuset Karlstad
Läkemedelscentrum
651 85 Karlstad

Besöksadress:
Centralsjukhuset Karlstad
Rosenborgsgatan 9
651 85 Karlstad

Telefon

010-831 40 22

Sidan uppdaterad