Till startsidan
Start /Vård och behandling /Läkemedel /Region /Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar används för att öka patientsäkerhet och kvaliteten i läkemedelsbehandlingen. Syftet är att förhindra att patienter tar läkemedel som de inte längre behöver, är olämpliga för äldre, påverkar varandra eller orsakar biverkningar.

Läkemedelsgenomgångar kan ske både med och utan medverkan av farmaceut. Inom regionen har vi infört olika typer av farmaceutiskt stöd i olika delar av vår verksamhet.

Anlita regionens farmaceuter via remiss

Regionens egna farmaceuter genomför läkemedelsgenomgångar i samarbete med alla delar av vården. Farmaceuterna kan kontaktas för:

  • hjälp med specifik läkemedelsfråga.
  • deltagande vid läkemedelsgenomgång.

För att anlita våra farmaceuter skickar du en remiss i Cosmic och väljer farmacitjänsteenheten som mottagande enhet.

Symtomskattning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom

Inför läkemedelsgenomgång:
PHASE-20 (pdf) Pdf, 142 kB.

För patient att fylla i

Särskilt stöd inom öppenvård

Farmaceuten får symtomskattningsformulär på förhand, se dokument på denna sida, och utför fördjupade läkemedelsgenomgångar med hjälp av dessa. Under rond diskuteras läkemedelsbehandlingen med läkare, sjuksköterska och den personal som vårdar patienten.

Genomgångarna sker kontinuerligt och bokas terminsvis på förhand via farmacitjansteenheten@regionvarmland.se.

Farmaceut deltar i ett receptbedömningsteam tillsammans med läkare och sjuksköterska, och bedömer önskemål om receptförnyelser på utsedda fokusläkemedel.

Inför inskrivningar av nya patienter i teamet gör farmaceuten en fördjupad läkemedelsgenomgång. Farmaceuten medverkar även vid uppföljningar tre månader efter inskrivning i teamet.

Mobilt resursteam Karlstad

Klinisk farmaceut är på plats en till två dagar per vecka.

Farmaceuten träffar patienter inför bokade läkarbesök eller årskontroller och utför enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar.

Särskilt stöd inom slutenvård

Farmaceuten deltar i teamrond samt utför patientsamtal och enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar.

På avdelningen används metoden Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). CGA är ett arbetssätt där ett multiprofessionellt team gemensamt gör en medicinsk, funktionell och psykosocial bedömning av patienten.

Farmaceuten deltar i rond samt utför patientsamtal och läkemedelsgenomgångar.

Syftet är att patienten ska ha en korrekt och uppdaterad läkemedelslista.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?