Till startsidan

Apotek och läkemedel

Här hittar du som jobbar på öppenvårdsapotek information om regionsubventioner och fakturering, receptfri egenvård samt rekommenderade läkemedel.

Regionsubventioner

Region Värmland har subventioner för vissa läkemedel och närliggande produkter som ett komplement till de lagstadgade läkemedelsförmånerna. Subventionerna gäller för personer folkbokförda i Region Värmland.

För att förskrivning ska kunna omfattas av subventionerna krävs särskild hantering av exempelvis vilken information som ska finnas på receptet, förskrivningsrätt, och fakturaunderlaget innehåll. Hur subventionerna ska hanteras beskrivs nedan.

Gäller för

Personer folkbokförda i Värmlands län från 21 år till och med det kalenderår de fyller 25 år.

Förskrivare

 • Barnmorskor
 • Läkare

Receptet är märkt med

Prev Värmland

Referens faktura

Beställar-id: 271101

Vilka läkemedel som ingår i regionsubventionen, expeditionsregel och patientavgift

Preventivmedel, oberoende av beredningsform och förpackningsstorlek, som ingår i läkemedelsförmånen. För preventivmedel som inte ingår i läkemedelsförmånen betalar patienten hela kostnaden själv.

Subventionen gäller även preventivmedel som har en längre behandlingstid än ett år.

Generiskt utbyte görs till läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen enligt gällande utbytesregler.

Personen betalar maximalt 100 kronor per uttag för en årsförbrukning eller högst 25 kronor per tremånadersförbrukning. Preventivmedel för längre behandlingstid än ett år (till exempel implantat) kostar högst 100 kronor oavsett hur lång behandlingstiden är.

Om personen har kommit upp i högkostnadstrappan så att beloppet överensstämmer med eller blir mindre än ovanstående hanteras förskrivningen med ordinarie förmånskostnad.

Om personen inte har kommit upp i högkostnadstrappan registreras förskrivningen utan förmån (U) i apotekens expeditionssystem så att beloppet inte påverkar patientens högkostnadstrappa. Personen betalar maximalt enligt ovanstående och resterande belopp faktureras Region Värmland.

Om personen motsätter sig generiskt utbyte betalar denne eventuell merkostnad själv.

Om fakturering

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt:
Läs mer om elektronisk fakturering (regionvarmland.se)

Fakturaadress:

Region Värmland
Box 5018
650 05 Karlstad

Organisationsnummer: 232100-0156

Beställar-id ska anges som referens.

Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla:

 • Arbetsplatskod
 • Belopp
 • Namn på såld vara inklusive styrka och förpackningsstorlek
 • Varunummer

Gäller för

Personer med förhöjd kariesrisk folkbokförda i Värmlands län, från 18 år till och med det kalenderår de fyller 23 år.

Förskrivare

 • Tandhygienister
 • Tandläkare

Receptet är märkt med

Debiteras Folktandvården Värmland

Referens faktura

Beställar-id: 5304101

Vilka läkemedel som ingår i regionsubventionen, expeditionsregel och patientavgift

Endast läkemedel mot karies som ingår i läkemedelsförmånen:

 • med natriumfluorid – hela ATC-kod A01AA01, till exempel munsköljvätska, tandkräm, sugtablett, medicinskt tuggummi och dentalgel.
 • med natriumfluorid och klorhexidin – inom ATC-kod A01AA30, till exempel tandkräm och dentalgel.

Generiskt utbyte görs till läkemedel inom läkemedelsförmånen enligt gällande utbytesregler. Förskrivningen registreras därefter utan förmån (U) i apotekens expeditionssystem så att beloppet inte påverkar patientens högkostnadstrappa. Hela kostnaden faktureras Region Värmland.

Om fakturering

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt:
Läs mer om elektronisk fakturering (regionvarmland.se)

Fakturaadress:

Region Värmland
Box 5018
650 05 Karlstad

Organisationsnummer: 232100-0156

Beställar-id ska anges som referens.

Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla:

 • Arbetsplatskod
 • Belopp
 • Namn på såld vara inklusive styrka och förpackningsstorlek
 • Varunummer

Gäller för

Utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut (”papperslösa flyktingar”) – se SFS 2013:407.

Förskrivare

Läkare

Receptet är märkt med

UTill (utan tillstånd)

Referens faktura

Beställar-id: 5350101

Vilka läkemedel som ingår i regionsubventionen, expeditionsregel och patientavgift

Läkemedel för behandling av sjukdomar och skador för vilka en måttlig fördröjning skulle kunna medföra allvarliga följder för patienten kan förskrivas till papperslösa eller gömda.

Barn upp till 18 år betalar ingen egenavgift.

Personer över 18 år betalar 50 kr (om läkemedelskostnaden är lägre gäller den summan) vid varje expeditionstillfälle för läkemedel utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst tre månaders behandling. Resterande belopp faktureras Region Värmland. Särskilda läkemedel förskrivs med endast ett uttag. Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift.

Om fakturering

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt:
Läs mer om elektronisk fakturering (regionvarmland.se)

Fakturaadress:

Region Värmland
Box 5018
650 05 Karlstad

Organisationsnummer: 232100-0156

Beställar-id ska anges som referens.

Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla:

 • Arbetsplatskod
 • Belopp
 • Namn på såld vara inklusive styrka och förpackningsstorlek
 • Varunummer

Gäller för

Personer med allvarlig psykisk sjukdom, utan sjukdomsinsikt, folkbokförda i Värmlands län.

Personer med diagnosen schizofreni, andra psykotiska syndrom eller bipolärt syndrom där behandlande läkare bedömer att behandlingsförutsättningarna försämrats utan regionsubvention.

Förskrivare

Läkare med arbetsplatskod inom psykiatrin, Region Värmland

Receptet är märkt med

Fri neuroleptika Värmland

Referens faktura

Beställar-id: 5350101

Vilka läkemedel som ingår i regionsubventionen, expeditionsregel och patientavgift

Subventionen omfattar endast ATC-grupperna: neuroleptika N05A och biperiden N04AA02.

Förskrivningen registreras utan förmån (U) i apotekets expeditionssystem så att beloppet inte påverkar patientens högkostnadstrappa. Hela kostnaden faktureras till Region Värmland.

Om fakturering

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt:
Läs mer om elektronisk fakturering (regionvarmland.se)

Fakturaadress:

Region Värmland
Box 5018
650 05 Karlstad

Organisationsnummer: 232100-0156

Beställar-id ska anges som referens.

Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla:

 • Arbetsplatskod
 • Belopp
 • Namn på såld vara inklusive styrka och förpackningsstorlek
 • Varunummer

Gäller för

Personer som sökt vård

Förskrivare

Läkare

Receptet är märkt med

Fritt enligt SML

Vilka läkemedel som ingår i regionsubventionen, expeditionsregel och patientavgift

Enligt smittskyddslagen (SML) har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfria läkemedel som har förskrivits mot dessa sjukdomar om behandlande läkare bedömer att det minskar risken för smittspridning. Behandlande förskrivare avgör om läkemedlet är kostnadsfritt enligt SML.

Receptet expedieras med förmånstyp S, fakturering sker via
E-hälsomyndigheten.

Kostnadsansvar

Region Värmland:
Regionen ansvarar för personer som är bosatta i Sverige enligt 5 kap socialförsäkringsbalken, personer som är försäkrade i andra EES-länder eller Schweiz (det europeiska försäkringskortet ska visas upp vid receptexpedition), personer som vistas i landet utan tillstånd (”papperslösa”) samt utländska sjömän när det gäller läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt internationell överenskommelse.

Migrationsverket:
Migrationsverket ansvarar för asylsökande med giltigt LMA-kort. Hela kostnaden faktureras Migrationsverket och registreras utan förmån (U) i apotekets expeditionssystem

Om fakturering

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt:
Läs mer om elektronisk fakturering (regionvarmland.se)

Fakturaadress:

Region Värmland
Box 5018
650 05 Karlstad

Organisationsnummer: 232100-0156

Beställar-id ska anges som referens.

Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla:

 • Arbetsplatskod
 • Belopp
 • Namn på såld vara inklusive styrka och förpackningsstorlek
 • Varunummer

Expedition via öppenvårdsapotek ska endast ske i undantagsfall.

Regionen har upphandlat en distributör för hanteringen och det kommer att ske en succesiv övergång till den hanteringen under 2024. Produkterna ska beställas av dietist via den upphandlad distributören. I nödfall kan enstaka förpackningar förskrivas och expedieras via öppenvårdsapotek.

Under övergångsperioden, till och med 1 oktober, kan expedition ske enligt nedan.

Gäller för

Personer över 16 år och som är folkbokförda i Värmlands län

Förskrivare

Endast dietister inom Region Värmland

Referens faktura

Beställar-id 2840101

Vilka läkemedel som ingår i regionsubventionen, expeditionsregel och patientavgift

Förskriv via regionens blankett ”Rekvisition SärNär”.

Observera att glutenfria produkter inte subventioneras.

Patienten betalar 50 procent av kostnaden, men maximalt 1500 kronor per månad och uttag, resterande belopp faktureras Region Värmland. Ett uttag ska motsvaras av en månads förbrukning. Kostnaden räknas från den dagen betalning görs och en månad (30 dagar) framåt.

Om fakturering

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt:
Läs mer om elektronisk fakturering (regionvarmland.se)

Fakturaadress:

Region Värmland
Box 5018
650 05 Karlstad

Organisationsnummer: 232100-0156

Beställar-id ska anges som referens.

Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla:

 • Arbetsplatskod
 • Belopp
 • Namn på såld vara inklusive styrka och förpackningsstorlek
 • Varunummer

Gäller för

Personer folkbokförda i Värmlands län

Förskrivare

 • Läkare inom Region Värmland
 • Läkare anslutna till Vårdval Värmland

Receptet är märkt med

Enlig undantagsregel Värmland

Referens faktura

Beställar-id: 5350101

Vilka läkemedel som ingår i regionsubventionen, expeditionsregel och patientavgift

För läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen kan beslut tas om Region Värmland ska betala läkemedelskostnaden. För att undantagshantering ska kunna tillämpas krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • enskilda patienter folkbokförda i Jönköpings län = undantagsfall
 • synnerligen angelägna medicinska behov
 • behandlingsalternativ saknas inom förmånen
 • användningen bedöms vara kostnadseffektiv i det enskilda fallet (jämfört med andra alternativ inom vården)

Hel kostnaden faktureras Region Värmland.

Om fakturering

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt:
Läs mer om elektronisk fakturering (regionvarmland.se)

Fakturaadress:

Region Värmland
Box 5018
650 05 Karlstad

Organisationsnummer: 232100-0156

Beställar-id ska anges som referens.

Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla:

 • Arbetsplatskod
 • Belopp
 • Namn på såld vara inklusive styrka och förpackningsstorlek
 • Varunummer

Andra regioners lokala subventionsregler

Andra regioner har mer eller mindre motsvarande lokala subventioner. Du hittar deras subventionsregler hos E-hälsomyndigheten.

Läkemedelssubventioner (ehalsomyndigheten.se)

Receptfri egenvård

Här hittar du pollenlathunden, sårvårdslistan och riktlinje för förskrivning av receptfria läkemedel och handelsvaror.

Terapigrupp receptfri egenvård (Rekommenderade läkemedel)

Har du frågor och funderingar kring subventioner och läkemedel hör av dig till Läkemedelscentrum.

E-post: lakemedelscentrum@regionvarmland.se

Farmacitjänsteenheten
Telefon: 010-831 41 41
E-post: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se

Läkemedelsberedningsenheten
Telefon: 010-831 79 47
E-post: lakemedelsberedningsenheten@regionvarmland.se

Läkemedelsförsörjningsenheten
Telefon: 010–831 51 40
E-post: lakemedelsforsorningsenheten@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?