Till startsidan
Start /Vård och behandling /Sprututbytesprogrammet

Sprututbytesprogrammet

Syftet med sprututbytet är att främja hälsa och förbättra livskvaliten för personer som injicerar droger. Det ger möjligheter att nå många med svåra problem och erbjuda dem en väg ut ur missbruket.

Sprututbytet är en del i en samlad strategi för att minska smittspridning bland personer i länet som injicerar droger och på sikt få dem att ta steget till att sluta med sitt missbruk. Studier visar att sprututbyte är effektivt och minskar spridningen av blodburna infektionen bland personer som injicerar droger.

Sprututbytesprogrammets mål om förbättrad hälsa och livskvalitet uppnår vi genom att:

  • hantera byten och återlämning av sprutor och kanyler.
  • göra provtagningar, vaccinera, ge råd samt smittspåra.
  • motivera och skapa kontakter för fortsatt behandling.
  • vara en tillitsskapande mötesplats.

Så jobbar vi

Sprututbytesprogrammet hanteras av sprutbytesmottagningen. Verksamheten riktar sig till personer i Värmlands län som fyllt 18 år och som injicerar droger. Alla deltagare i sprututbytesprogrammet ska kunna styrka sin identitet.

Mottagningen ger information och vägledning om smittsamma sjukdomar. Alla deltagare i sprututbytesprogrammet testas regelbundet för hiv och hepatit.

Allt byte registreras i kvalitetsregistret Inf Care NSP och övrig dokumentation i patientens journal är dold.

Mottagningen bemannas av speciellt utbildade sjuksköterskor och har tillgång till samtalsstöd och infektionsläkare. All personal på mottagningen har tystnadsplikt.

Boka en genomgång

Du och din verksamhet är välkomna att boka in ett enskilt platsbesök med genomgång av mottagningen och sprututbytesprogrammet.

Om sprutbytesmottagningen

Sprututbytesmottagningen är en del av infektionskliniken. Mottagningen bemannas av läkare och sjuksköterska från infektionskliniken, sjuksköterska med psykiatrikompetens samt på sikt vård- och stödsamordnare.

Besök

Sprututbytesmottagningen hittar du på Karlstads Centralsjukhus, hus 4, och du når mottagingen via en egen ingång från Rosenborgsgatan. Från huvudentrén följer du stråket som går rakt söderut, cirka 50 meter, till ingången i hus 4.

Vi har drop-in under måndagar och torsdagar, klockan 13–16.

Ring oss

Vi har telefontid måndagar och torsdagar, klockan 13–16.
Telefon: 010-831 51 35

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?