Till startsidan
Till startsidan

Kortvarig sjukdomsbehandling

Ibland kan tandvård vara en viktig del av en sjukdomsbehandling. S-tandvård täcker kostnaderna för tandvård som har direkt samband med vissa sjukdomstillstånd.

Tandvårdsstödet kallas S-tandvård

En läkare bedömer om tandvård måste ingå i sjukdomsbehandlingen och remitterar i så fall till tandläkare. Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker och gör en behandlingsplan och skickar sedan en ansökan om tandvårdsstöd till Region Värmland, Tandvård särskilda grupper. 

Tandvårdsstödet gäller till exempel vid:

 • Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning. 
 • Tandvårdsbehandling till följd av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet. 
 • Tandvårdsbehandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall. 
 • Tandvårdsbehandling på patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav. 
 • Tandvårdsbehandling på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan. 
 • Tandvård på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom. 
 • Tandvårdsbehandling på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller halsregionen. 
 • Utredning av långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregion, orofaciala smärtsyndrom. 
 • Tandvård på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné. 
 • Behandling vid extrem tandvårdsrädsla. 
 • Tandvårdsbehandling på patienter som får fyllningar utbytta på grund av avvikande reaktioner mot dentala material. 
 • Tandvård till patienter som får fyllningar utbytta som led i medicinsk rehabilitering i samband med långvariga sjukdomssymtom. 
 • Bettrehabilitering på grund av frätskador på tänder som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats