Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Vaccinationer
Vaccination mot covid-19
Vaccination mot covid-19 Här finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination mot covid-19.
Vaccination mot säsongsinfluensa
Vaccination mot säsongsinfluensa Här finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination mot säsongsinfluensa.
Vaccination mot pneumokocker
Vaccination mot pneumokocker Här finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination mot pneumokocker.
Vaccination mot TBE
Vaccination mot TBE Här finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination mot TBE.
Smittskydd Värmland om vaccinationer Vaccinationer är en av de allra viktigaste åtgärderna för att förhindra smittsamma sjukdomar.
Vaccinationsmottagning resemedicin Specialkunskap inom resemedicin och mer komplicerade vaccinationsprogram.
MittVaccin Ett IT-stöd som används för att hantera och registrera vaccinationer.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats