Till startsidan
Till startsidan
  • En beskrivande text för bilden
Folkhälsostrategisk plan 2022–2030
Folkhälsostrategisk plan 2022–2030 Tydliggör regionens folkhälsouppdrag och viktiga insatsområden.
Undersökning om liv och hälsa
Undersökning om liv och hälsa Om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården.
Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter är en grund för folkhälsomålet god, jämlik och jämställd hälsa.
Barn och ungas hälsa Barn och unga är en viktig målgrupp för länets gemensamma folkhälsoarbete.
Livsvillkor och levnadsvanor Fokuserar på bestämningsfaktorer för hälsan – livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor.
Folkhälsa i siffror Viktigt att kartlägga, analysera och synliggöra skillnader i hälsa för att kunna öka jämlikheten i hälsa.
Samverkan i folkhälsofrågor Helhetssyn och gemensamt ansvarstagande är centrala delar för att förbättra folkhälsan.
Kontakt Kontakt med folkhälsoresurser inom enheten hållbar utveckling.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats