Projekt och samarbeten

Ingesunds folkhögskola arbetar med olika projekt, både som drivande part och i samverkan med andra. Syftet är att utveckla regionen.

Som en del av Region Värmland har vi uppdrag att verka för hållbar tillväxt och utveckling. Skolan är en resurs för att höja den samlade utbildningsnivån i regionen, för att bidra till kompetensförsörjning och kompetensmatchning, ökad jämställdhet och mångfald, kreativ kultur och en förbättrad hälsa.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?