Uppdragsutbildningar

Utöver det ordinarie kursutbudet kan Ingesunds folkhögskola erbjuda andra typer av kompetensutveckling. Vi verkar för utveckling i regionen och kan anpassa våra verksamheter utifrån samhällets och olika målgruppers behov.

Vad är en uppdragsutbildning?

Ingesunds folkhögskola kan anordna skräddarsydda uppdragsutbildningar mot ersättning. Uppdragsutbildningens innehåll anpassas utifrån en uppdragsgivares önskemål. 

Vem är uppdragsgivaren?

Uppdragsgivare kan vara till exempel statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter. Även enskilda företag och organisationer som har behov av personalutveckling kan vara uppdragsgivare.

Vem kan söka en uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren beställer, köper och utser också deltagarna på uppdragsutbildningen, inte folkhögskolan.

Vilka typer av utbildningar?

Det kan vara kompetensutveckling av personal eller utbildning för andra grupper, exempelvis långtidssjukskrivna eller arbetslösa. Vi kan också hjälpa er med att ta fram en kompetensanalys för att sedan matcha den med en lämplig utbildning.

Vi är en resurs för arbetsmarknadsregionerna, arbetsmarknadens parter och kommunerna för att skapa en bra infrastruktur för lärande.

Vi fungerar som samarbetspartners i olika projekt och kan agera som huvudman för utvecklingsprojekt. Vi har kompetens inom skolans utbud och profil och kunskap om former för lärande samt lång erfarenhet av vuxenutbildning.

Hyra lokal

Vi kan erbjuda lokaler för undervisning, möten och konferenser. Dessutom finns möjlighet att hyra vår musikstudio. Internatet är även tillgängligt för uthyrning under sommaruppehållet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?