Till startsidan

Allmän kurs och andra förberedande kurser

På vår skola kan du studera för att förbereda dig för vidare studier. Det kan handla om att studera klart grundskolan eller gymnasiet med en Allmän kurs.

Få grundskole- eller gymnasiebehörighet

På vår allmänna kurser och förberedande kurser studerar du för att få grundskole- eller gymnasiebehörighet. Kurstiden är mellan ett till tre år beroende på hur mycket förkunskaper du har.

Allmän kurs bas

Ett studieförberedande år innan du fortsätter dina studier på Allmän kurs.

Mer om Allmän kurs bas

Allmän kurs 1-3 år

Du läser 1-3 år beroende på hur många kurser du har med sen tidigare.

Mer om Allmän kurs 1-3 år

Allmän kurs - hantverksprofil

Du läser 1 år oberoende på hur många kurser du har med sen tidigare.

Mer om Allmän kurs - hantverksprofil

Allmän kurs - svenska som andraspråk, grund 

Vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och vill bli bättre på svenska samtidigt som du kan läsa in grundskolebehörigheter. 

Mer om Allmän kurs med svenska som andraspråk grund

Allmän kurs - svenska som andraspråk, gymnasiet

Vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som saknar gymnasieutbildning. Du kan läsa in behörigheter för att studera vidare på yrkeshögskola eller universitet.

Mer om Allmän kurs med svenska som andraspråk gymnasiet

Collegeåret folkhögskola/universitet

Collegeåret är ett förberedande år innan du börjar studera på högskolenivå. Du kan komplettera enstaka behörigheter som är nödvändiga för högre studier. Du kan också fräscha upp gamla kunskaper.

Mer om Collegeåret

SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs)

Vi har även SMF för de som vill prova på att studera. På denna kurs kan du repetera kärnämnen, träna studieteknik och pröva andra aktiviteter. Du får även personlig studievägledning och coachning för att på bästa sätt bli lotsad vidare till fortsatta studier. Oftas går du från denna kurs vidare till en Allmän kurs.

Mer om Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)