Allmän kurs - Hantverksprofil

Kursen vänder sig till dig som vill läsa in grundläggande gymnasiebehörighet samtidigt som du får möjlighet att utvecklas inom olika hantverkstekniker.
Ett år heltidsstudier med möjlighet att läsa vidare på allmän eller särskild kurs. Kursen utgörs 80 procent av allmänna ämnen och 20 procent av hantverksämnen.

Genom att läsa kursen ökar du dina möjligheter att påverka din livssituation och delta i det demokratiska samhället. Personlig utveckling och deltagarinflytande är viktiga delar i utbildningen. Du kan studera hantverk och skaffa gymnasiebehörighet samtidigt.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Längd: 1 år

Studietakt: 100 procent

Start: Augusti

Sista ansökningsdag: 15 april. Vi tar emot sena ansökningar i mån av plats.

Internat: Ja

Antagning: Intervjuer

Varför ska man gå Allmän kurs – Hantverksprofil på Ingesunds folkhögskola?

Att gå Allmän kurs – Hantverksprofil på Ingesunds folkhögskola i Arvika är ett steg till vidare studier, arbete och personlig utveckling. Det är för dig som saknar gymnasieutbildning eller behöver komplettera med ett eller flera kärnämnen men samtidigt vill utveckla dig kreativt. Genom att läsa Allmän kurs - Hantverksprofil kan du få grundläggande behörighet och kunna söka vidare till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Många deltagare som börjar på Allmän kurs har siktet inställt på att få behörighet för högre studier medan andra vill bli klar och få sin gymnasiebehörighet.

Om du behöver läsa in hela gymnasiet kan du gå Allmän kurs – Hantverksprofil ett år och sen fortsätta på Allmän kurs 1-3.

Anpassad pedagogik

Pedagogiken anpassas och utgår ifrån vad du har för individuella behov. Detta är viktigt för alla men särskilt om du är studieovan eller har en funktionsvariation och ska få tillgång till utbildning som du klarar av. Här finns möjlighet att studera i din egen takt efter dina förutsättningar och ambition.

Påverka dina studier

Hos oss har du möjlighet att påverka dina studier och tillsammans med andra utveckla dina ämneskunskaper, din studieteknik, din analytiska och din sociala förmåga inför vidare studier eller yrkeslivet samt utveckla din kreativa förmåga.

Kursinnehåll

Kursen är anpassad och du studerar främst de ämnen som ger grundläggande behörighet till studier på högskolenivå. Du börjar på den nivån du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt. På profiltiden behöver du inga förkunskaper utan skapar utifrån din förmåga och ambition.

Innehåll Hantverksprofilen

Under hantverkslektionerna utvecklar du din skapandeförmåga genom att lära dig om olika material, metoder och arbetsredskap inom ämnena keramik, trä, bild och textil. Vi jobbar med både individuella och gemensamma uppgifter, ibland i projektform.

Ämnen på Allmän kurs – Hantverksprofil på Ingesunds folkhögskola

Följande kurser erbjuds på Allmän kurs med hantverksprofil för att få grundläggande och till viss del särskild behörighet till högskolan:

Beroende på vilka behörigheter du har sedan tidigare kan studietiden variera, dock behöver du studera minst ett år på heltid eller motsvarande.

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1 och 1a2
 • Historia 1a1 och 1a2

Kursinnehållen styrs till viss del av Skolverkets kursplaner för gymnasieskolan, då kurserna på Allmän kurs ska motsvara gymnasieskolans. En del i folkhögskolans särart är att undervisningen är deltagarstyrd och att kursplanerna utformas i samråd med deltagarna.

Förmågor som kan utvecklas inom kursen

 • Prata och skriva på engelska och svenska
 • Träna källkritiskt förhållningssätt
 • Kunna reflektera och ta ansvar för sitt eget lärande
 • Presentera och anpassa information
 • ArgumentationsteknikU
 • Utveckla den digitala kompetensen
 • Kunna ge konstruktiv feedback
 • Kreativt tänkande
 • Jobba i demokratiska arbetsformer
 • Kreativa förmåga inom olika tekniker

Metodik

Vi arbetar med folkhögskolepedagogik där tillgängligheten och delaktigheten är centrala begrepp. Samtal och gruppdiskussioner är viktiga inslag i utbildningen.

Antagningskriterier

Du ska ha fyllt 18 år. Inför antagningen görs personliga intervjuer med de sökande. Inga arbetsprover med estetisk karaktär krävs.

Får man betyg?

När du går Allmän kurs - Hantverksprofil intygar vi kunskaper motsvarande gymnasieskolan, men på ett annat sätt. Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen, utan behörigheter. Du kan alltså inte läsa upp betyg, men du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Folkhögskoleintyg har en särskild antagningskvot för vidare studier på högskolenivå.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?