Start / Ingesund / Våra utbildningar / Allmän kurs och andra förberedande kurser / Allmän kurs – Svenska som andraspråk, grund

Allmän kurs – Svenska som andraspråk, grund

Allmän kurs - svenska som andraspråk grundskolenivå, vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och vill bli bättre på svenska samtidigt som du kan läsa in grundskolebehörigheter. Du får också lära dig mer om Sverige och hur det är att leva här.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika

Kurstyp: Allmän kurs

Längd: 1-2 år

Studietakt: 100 procent

Start: Augusti

Sista ansökningsdag: 15 april, OBS! Förlängd ansökningstid 15 maj. Ansökan är stängd!

Internat: Ja

Antagning: Du kallas till en intervjudag.

Utbildningens fokus ligger på att ge dig möjlighet att att utveckla dina kunskaper i svenska. Samtidigt vill vi inspirera dig till att ta större del i det svenska samhället. Dessutom ingår matematik, samhällskunskap, naturkunskap och IT på grundlägggande nivå och i alla dessa ämnen får du träna på att tala, lyssna och skriva på svenska. Det finns också möjlighet att läsa engelska på grundnivå.
Du kommer att få mycket hjälp med det svenska språket i de olika ämnena du läser. Du kan också få hjälp med studiestruktur, få stöd i matematik med mera. Vi har hög lärartäthet och små undervisningsgrupper för att du ska få all den hjälp du behöver.

Studiebesök inom kommunens offentliga verksamhet och hos olika företag ingår. Viktiga inslag i kursen är också att ge en ökad allmänbildning, självkänsla och ökat självförtroende.

Friluftsdagar, temadagar och studieresor tillsammans med andra kurser på skolan ingår också i schemat.

Ansökan och antagning

Vi har ambitionen att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter med en jämn fördelning av kön, etnisk bakgrund och ålder.

Ansökan sker i två steg

  1. Du skall först skicka in skolans ansökningsblankett inklusive personbevis, betygsdokument och arbetsintyg.
  2. Därefter kontaktar vi dig för att boka in ett intervjutillfälle. Under intervjun får du prata med en eller flera lärare och berätta mer om dig själv. Vi kommer även att göra ett kortare test i svenska. Detta gör vi för att se att du har nog med språkkunskaper för att förstå undervisningen.

När vi genomfört alla intervjuer kommer du att få besked om du blir antagen, reserv eller ej antagen.


Ansök här

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?