Kostnader och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av kursdeltagarna för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Gäller läsåret 2023/2024

Med reservation för ändringar.

Undervisningen på Klarälvdalens folkhögskola är kostnadsfri men när du har blivit antagen och börjat på skolan betalar du en serviceavgift. I denna avgift ingår studerandeförsäkring, utskrifter samt skolgemensamma måltider och aktiviteter. Om du slutar på skolan återbetalas inte avgiften. Alla kurser har en serviceavgift på 690 kronor per termin. 

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. För kurser som gör studieresor tillkommer kostnader i samband med studieresorna samt för valbara delkurser som ger certifikat av olika slag. Dessa valbara kurser är naturligtvis inte obligatoriska, utan ger en möjlighet till extra fördjupning. 

Nödvändig fältutrustning för de kurser som är ute i fält är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck med mera. Inköp av dessa står du själv för.

Om du vill låna skolans buss på fritiden betalar du bränslekostnaden.

Väljer du att bo på internatet i Stöllet tillkommer kostnader för internatboende och mat. Läs mer om boendekostnader via sidan “Bo på internat.”

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på.

Mer information finns på centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats.

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.

Kursspecifika avgifter

 

Allmän kurs i Sunne

Under denna utbildning betalar du 80 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Viss kurslitteratur.
 • Digitala läromedel och annat material som används i undervisningen.
 • Studieresor inom länet.

  Vid lån av dator under lektionstid betalar du 84 kronor per månad.

Allmän kurs i Stöllet och Hagfors

Under dessa utbildningar betalar du 80 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Viss kurslitteratur.
 • Digitala läromedel och annat material som används i undervisningen.
 • Studieresor inom länet.

  Vid lån av dator under lektionstid betalar du 84 kronor per månad.

Allmän kurs distans

Under denna utbildning betalar du 20 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Digitala läromedel.

Undersköterska

Under denna utbildning betalar du 185 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Litteratur
 • Förbrukningsmaterial
 • Kursmaterial
 • Resor inom länet
  Vid lån av dator under lektionstid betalar du 84 kronor per månad.
  Fakturan skickas ut vid 2 gånger per termin

Natur och Fauna

Under denna utbildning betalar du 425 kronor per månad.

I priset ingår till exempel:

 • Licenser till programvara, GPS, kikare med mera.
 • Vissa läromedel.
 • Resor inom länsgränsen.

  Vid lån av dator under lektionstid betalar du 84 kronor per månad.

Mer om kostnader för valbara kurser finns på kurssidan.

Inventering och restaurering av biologisk mångfalld

Under denna utbildning betalar du 425 kronor per månad.

I priset ingår till exempel:

 • Licenser till programvara, GPS, kikare med mera.
 • Vissa läromedel.
 • Resor inom länsgränsen.

  Vid lån av dator under lektionstid betalar du 84 kronor per månad.

Mer om kostnader för valbara kurser finns på kurssidan

Skoglig utbildning

Under utbidningen betalar du 230 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Förbrukningsmaterial.
 • Sågar.
 • Resor med bussar inom länsgränsen.

  Vid lån av dator under lektionstid betalar du 84 kronor per månad.

Priser på valbara kurser finns på kurssidan.

Läs och skriv noveller

Under utbildningen betalar du 20 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Licenser till programvara
 • Förbrukningsmaterial.

  Vid lån av dator under lektionstid betalar du 84 kronor per månad.

Självhushållningskurs

Under denna utbildning betalar du 180 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Studiematerial till exmpel fröer med mera.
 • Användning av skolans bussar inom länsgränsen.

Priser för valbara kurser finns på kurssidan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?