Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Självhushållning

Självhushållning

På Självhushållning får du bland annat lära dig att odla din egen mat, bygga ditt eget hus och hur du på andra sätt kan bli självförsörjande. Du får en bred kunskap som kan vara en början till att förverkliga dina drömmar om ett landsbygdsboende.

Kursinformation

Utbildningsort: Kretsloppshuset, Södra Viken, Sunne

Kurstyp: Särskild kurs

Längd: 36 veckor

Studietakt: 100 procent

Kurstid: 26 februari- 1 november 2024

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2023

Kursen är berättigad till studiemedel från CSN (gymnasienivå)

Internat: Nej

Lär dig att bli självförsörjande och hushålla med resurser

Utbildningens övergripande tema är att inspirera dig till en högre grad av självförsörjning och att hushålla med resurser. Du får verktyg för att utveckla en kreativt skapande livsstil på landsbygden. Ekologiska och alternativa lösningar prioriteras. Undervisningen varvas mellan teori och praktik. Minst hälften av tiden består av praktiska övningar. De teoretiska passen är upplagda som föreläsningar/lektioner. Innehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas.

Inom utbildningens ramar och utifrån dina egna förutsättningar och önskemål bestämmer du själv grad av självhushållning. Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Under utbildningen läser du följande ämnen:

 • Trädgårdsodling
 • Boende och byggnation
 • Småskaligt skogsbruk
 • Småskaligt lantbruk och djurhållning
 • Resurshushållning
 • Filosofi i omställningens tidevarv
 • Förädling och förvaring av livsmedel

Kretsloppshuset

Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Kretsloppshuset ligger på Naturbruksgymnasiet Södra Viken, 7 km väst om Sunne. Området gränsar till Lersjön, vi har egen badplats, vår trädgård ligger i anslutning och vårt byggområde ligger 1 km upp i skogen. Huset är på 250 kvm, värms av sol och biobränslen och är byggt med övervägande del miljövänliga material.

Kretsloppshuset är vår bas under kursen, och är utrustad med lektionssal, växthus, bibliotek, kök och en liten verkstad. Det finns tillgång till nätverk.

Boende

Du ansvarar själv för att skaffa boende, men vi kan hjälpa till en del. Skolan har 2 stugor med 2 bäddar i varje som kan hyras. Vi har även två ställplatser för husvagn/tinyhouse och vi har kontakter med privata uthyrare av stugor i närområdet som vi kan förmedla efter antagningarna.

För dig som blir antagen anordnas en digital förträff 4 veckor före kursstart, där bostadsfrågan är central.

Ansökan och antagning

Varje år antas 16 personer till kursen i självhushållning. Besök oss gärna under pågående kurs om du är intresserad av att söka. Det är en fördel i din ansökan.

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

 • kopior av betyg
 • personligt brev
 • eventuella arbetsgivarintyg
 • personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Kursinnehåll huvudämnen

 • Trädgårdsodling
 • Boende och byggnation
 • Småskaligt skogsbruk
 • Småskaligt lantbruk och djurhållning
 • Resurshushållning och gårdens ekonomi
 • Förädling och förvaring av livsmedel
 • Filosofi i omställningens tidevarv

Trädgårdsodling ca 10 veckor

Kursen har egna odlingar där deltagarna gemensamt ansvarar för beskärning av fruktträd och bärbuskar, förkultivering, frilandssådd, kontinuerlig skötsel, skörd och vidareförädling. Under kursen växer och utvecklas grönsaker, kryddor, bär, frukt och annat. All produktion delas upp mellan/förbrukas av deltagarna under kursen och efter slutskörd. Här ingår även tillvaratagande av örter för örtsalt, te och medicin och egen tillverkning av tvål och hudvårdsprodukter

Bygga och bo – 10 veckor

Kursen arbetar praktiskt med flera byggnader i den ekoby som skolan projekterat. Genomgången av ritteknik ger möjlighet att skissa på egna idéer.Här ingår
 • byggnadsteknik
 • byggnadsrenovering
 • byggnadsmaterial

Kursen fokuserar i huvudsak på ekologiskt byggande med kretsloppstänkande, resurshushållande och användande av sunda material.

Inom ramen för bo och bygg tar kursen också upp energi

 • med förnybara energikällor
 • värmesystem
 • biobränsle
 • solvärme
 • el och egen elproduktion

Här rymms också kunskap om vattensystem, luft/ventilation och avloppssystem. Det ingår studiebesök av olika byggprojekt och kunskap om fastighetsbesiktning och taxering. Det ingår praktisk renovering till exempel fönsterrenovering.

Småskaligt skogsbruk – fyra veckor

 • Hållbart skogsbruk
 • Skogsskötsel
 • Virkesuttag (barr och lövträd)
 • körning av häst

Fällning och transport, sågning och torkning, utrustning och säkerhet, ved/bränsle, träslag och träkännedom, bruk av motorsåg och handredskap, praktiska övningsmoment. Motorsågskörkort kan tas till en extra kostnad

Småskaligt lantbruk – Djurhållning – fyra veckor, varav en vecka praktik hos djurhållare

Vi håller inga djur på skolan utan lektionerna om olika djurslag sker genom föreläsningar och studiebesök. Genom att se, uppleva och ställa frågor om hur andra har gjort lär vi oss om inhysning, stängsling, djurskötsel av höns, får getter, kor kaniner,grisar, biodling och hästar, (här ingår körning av arbetshäst), men även traditionell slåtter.

 Resurshushållning och gårdens ekonomi -2 veckor

För en självhushållare handlar det mycket om ekonomi eller rättare sagt resurshushållning. Att återanvända och renovera i stället för att köpa nytt. De olika delkurserna varvas med ekonomi. Vad det kostar att bygga, bo och odla.

Förädling och förvaring – 2 veckor

Deltagarna tar hand om grönsaker, örter, kryddor, svamp och bär under odlingsåret och provar på konservering, torkning och mjölksyrning

Filosofi i omställningens tidevarv 2 veckor

Syftet med ämnet är att vi ska börja själva filosofera och inte läsa filosofihistorian. De stora problem och frågor vi har idag är klimatförändringar, vad är pengar och vad gör de med oss?, hur bygger vi det bästa samhället? eller vad är meningen med livet?

Vad gör man på Självhushållningskursen?

Hilda och Marcela berättar om vad de har gjort under studietiden.

Kontakt

Linda Lou Axelsson
Mejl: lindalou.axelsson@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-833 12 01

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?