Start / Klarälvdalen / Ansökan / Kostnader och CSN

Kostnader och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av kursdeltagarna för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Undervisningen på Klarälvdalens folkhögskola är kostnadsfri men när du har blivit antagen och börjat på skolan betalar du en serviceavgift. I denna avgift ingår studerandeförsäkring, utskrifter samt skolgemensamma måltider och aktiviteter. Om du slutar på skolan återbetalas inte avgiften. Alla kurser har en serviceavgift på 650 kronor per termin. 

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. För kurserna natur- och faunavård tillkommer kostnader i samband med studieresor samt för valbara delkurser som ger certifikat av olika slag. Dessa valbara kurser är naturligtvis inte obligatoriska, utan ger en möjlighet till extra fördjupning. 

Nödvändig fältutrustning för natur- och faunavård är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck med mera. Inköp av dessa står du själv för.

Kursspecifika avgifter

Allmän kurs i Sunne

Under denna utbildning betalar du 40 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Viss kurslitteratur.
 • Digitala läromedel och annat material som används i undervisningen.
 • Vid lån av dator under lektionstid betalar du 20 kronor per vecka.
 • Studieresor inom och utanför länsgränsen betalas per resetillfälle.

Allmän kurs i Stöllet och Hagfors

Under dessa utbildningar betalar du 60 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Viss kurslitteratur.
 • Digitala läromedel.
 • Studieresor inom länet.
 • Vid lån av dator under lektionstid betalar du 20 kronor per vecka.
 • Studieresor utanför länsgränsen betalas per resetillfälle.

Allmän kurs distans

Under denna utbildning betalar du 20 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Digitala läromedel.

Vård och omsorg

Under denna utbilning betalar du 60 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Digitala läromedel och vissa studiematerial.
 • Vid lån av dator under lektionstid betalar du 20 kronor per vecka.
 • Resor inom och utanför länsgränen betalas per resetillfälle.

Natur och Fauna

Under denna utbildning betalr du 350 kronor per månad.

I priset ingår till exempel:

 • Licenser till programvara, GPS, kikare med mera.
 • Vissa läromedel.
 • Resor inom länsgränsen.
 • Resor utanför länsgränsen betalas vid tillfälle.
 • Vid lån av dator under lektionstid betalar du 20 kronor per vecka.

Mer om kostnader för valbara kurser finns på kurssidan.

Skoglig utbildning

Under utbidningen betalar du 200 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Förbrukningsmaterial.
 • Sågar.
 • Resor med bussar inom länsgränsen.
 • Resor utanför länsgränsen betalas per rese tillfälle.
 • Vid lån av dator under lektionstid betalar du 20 kronor per vecka.

Priser på valbara kurser finns på kurssidan.

Självhushållningskurs

Under denna utbildninge betalar du 160 kronor per månad.

I priset ingår:

 • Studiematerial till exmpel fröer med mera.
 • Användning av skolans bussar inom länsgränsen.

Priser för valbara kurser finns på kurssidan.

Om du vill låna skolans buss på fritiden betalar du bränslekostnaden.

Väljer du att bo på internatet i Stöllet tillkommer kostnader för internatboende och mat. Läs mer om boendekostnader via sidan “Bo på internat.”

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på.

Mer information finns på centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats.

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen