Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Allmän kurs / Allmän kurs i Säffle

Allmän kurs i Säffle

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Du kan få behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola eller universitet. Beroende på dina förkunskaper eller behov studerar du ett, två eller tre år.

Utbildningsort: Säffle

Kurstyp: Allmän kurs

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100 procent

Start: Januari och augusti

Sista ansökningsdag: 15 november och 15 april (Vi tar emot sen ansökan i mån av plats)

Studiestödsnivå: CSN: Grundskolenivå och Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Att studera på folkhögskola

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär stora möjligheter att anpassa utbildningen efter din förmåga och ditt sätt att lära dig. Till skillnad från andra skolformer, till exempel Komvux, studerar du i din egen takt. 

Mer om vad en folkhögskola är.

Mål för utbildningen

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring lärandet.

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola, högskola eller universitet
 • Kännedom om olika konstnärliga uttrycksformer
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt självkänsla och självförtroende
 • Stärkt i självständigt arbete med eget ansvar

Utbildningens innehåll

Vi studerar i teman och projekt, ibland individuellt och ibland i grupp. Diskussioner och erfarenhetsutbyte i klassrummet är en viktig del av arbetet. Stor vikt läggs vid ditt eget kunskapssökande och dina egna reflektioner. Gemensamma föreläsningar och temadagar är en del av utbildningen.

Du studerar främst de ämnen som ger grundläggande behörighet till studier på gymnasie- och högskolenivå. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt.

Eftersom Kyrkeruds Folkhögskola är en konstskola kommer du under utbildningens gång får prova på och arbeta med olika sorters konstnärliga uttryck.

I studierna ingår även källkritik, studieteknik, informationsteknik, muntlig, skriftlig och konstnärlig framställning.

Kursplan

Kursen pågår under 39 veckor per läsår.

Följande grundskolebehörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden:

 • Svenska årkurs 9 och svenska som andraspråk SAS årskurs 9
 • Matematik årskurs 9
 • Engelsk årskurs 9
 • Naturkunskap årskurs 9
 • Samhällskunskap årskurs 9
 • Estetisk kommunikation

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1

Estetisk kommunikation 1
Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande tema-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Ansökan och antagning

För att ansöka behöver du ha fyllt 18 år. För att din ansökan ska vara fullständig bifogar du följande:

 • Personligt brev
 • Personbevis
 • Betyg

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?