Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Allmän kurs / Allmän kurs med konstprofil

Läs klart gymnasiet med konstnärlig inriktning

Allmän kurs med konstprofil, vänder sig främst till dig som saknar gymnasieutbildning och har ett särskilt intresse för bild och form. Det kan vara ett första steg för att studera konst eller andra högre utbildningar.

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng

Kurstyp: Allmän kurs - med konstprofil

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100 procent

Start: Januari och augusti

Sista ansökningsdag: Löpande intag

Studiestödsnivå, CSN: Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Välkommen till konstskolan i Värmland

På den här utbildningen kan du kombinera studier för att få gymnasiebehörighet med konstnärliga ämnen. Att studera på folkhögskola är en friare skolform än Komvux och andra liknande vuxenutbildningar. 

Mer om att studera på folkhögskola.

Utbildningens innehåll

Du kan få grundläggande behörighet efter ett, två eller tre år. Det beror på vilka förkunskaper du har. Du studerar främst svenska, matematik och samhällskunskap, religion, naturkunskap, engelska och historia som är så kallade gymnasiegemensamma ämnen. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt.

I studierna ingår källkritik, studieteknik, informationsteknik, muntlig och skriftlig framställning. Du läser även konstnärliga ämnen som teckning, måleri, textil, keramik, grafik, foto och skulptur.

Du studerar i teman och projekt, ibland individuellt och ibland i grupp. Diskussioner och erfarenhetsutbyte i klassrummet är en viktig del av arbetet. Stor vikt läggs vid ditt eget kunskapssökande och dina egna reflektioner. Gemensamma föreläsningar och temadagar är en del av utbildningen.

Kursplan

Kursen är 39 veckor per läsår.

Följande grundskolebehörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden:

 • Svenska som andraspråk SAS årskurs 9
 • Matematik årskurs 9
 • Engelsk årskurs 9
 • Naturkunskap årskurs 9
 • Samhällskunskap årskurs 9

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1
 • Estetisk kommunikation 1

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande tema-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Exempel på estetiska ämnen

 • Teckning
 • Måleri
 • Textil
 • Keramik
 • Grafik
 • Foto
 • Skulptur

Bo på vårt internat

Du kan bo på skolans internat under din studietid och umgås med andra likasinnade från våra övriga utbildningar. Många ser tillbaka på sin studietid med värme och glädje där de träffat vänner för livet. 

Mer om vårt internat.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?