Skådespeleri

Vill du läsa klart gymnasiet och utveckla ditt intresse för skådespeleri? Hos oss kan du studera skådespeleri för film och scen samtidigt som du läser in högskolebehörighet.

Skaffa gymnasiekompetens utifrån ditt intresse

Ett perfekt tillfälle för dig som är intresserad av skådespeleri och vill öka dina chanser att studera vidare på eftergymnasiala skådespelarutbildningar. Den här kursen är en allmän kurs, vilket innebär att du läser klart gymnasiet genom att skaffa de behörigheter du saknar.

Skolan som spelar roll

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär stora möjligheter att anpassa utbildningen efter din förmåga och ditt sätt att lära dig. Till skillnad från andra skolformer, till exempel Komvux, studerar du i din egen takt. Molkoms folkhögskola är även modernt utrustad för teater och film, med bland annat egen Black box. 

Läs mer om vad en folkhögskola är. 

Mål för utbildningen

Kursen syftar till att utveckla din självständighet, det egna ansvaret samt att träna dina ledaregenskaper och organisationsförmåga. 

Kursen är högskoleförberedande och för dig som vill studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Vi arbetar till viss del tematiskt och ämnesöverskridande, där mötet och gemenskap med andra är centralt. Du studerar i din egen takt på den nivå du befinner dig i nära samråd med studievägledare kring din studieplan.

I ämnet skådespeleri har du ibland gästlärare och även lektioner som leds av våra andraårselever som är under utbildning till Film- och teaterpedagoger. Under vårterminen kommer du att få göra både teater och film, så det förekommer repetitioner även på kvällar och helger.

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola, högskola eller universitet
 • Kunskap om FN:s globala mål, Agenda 2030
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt självkänsla och självförtroende
 • Stärkt i att arbeta självständigt med eget ansvar

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring lärandet.

Utbildningens innehåll

Agenda 2030

Skolans allmänna kurser är inriktade på FN:s globala mål, Agenda 2030.  Vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen genomsyrar hela utbildningen. Du som studerar får insikt, kännedom och förankring i samhället. Det innebär studiebesök, föreläsningar, kännedom om samhällets funktioner och uppdrag samt temaarbeten med utgångspunkt i samhället.

Skådespeleri

I ämnet skådespeleri får du lära dig mer om din kropp, din röst och din fantasi. Du tränar dig i att tala och agera inför publik och kamera. Under året är du med och sätter upp och spelar i en föreställning samt medverkar i en film. Vi tittar också på teaterföreställningar och reflekterar och analyserar.

Vi provar på fysisk skådespelarträning, dramaövningar, röst, karaktärsarbete, improvisation, dans, yoga mm. Du får lära dig om smink/mask, kostym, scenografi, rekvisita, ljud och ljus.

I ämnet skådespeleri har du utöver våra lärare även gästlärare ibland, samt en del lektioner som leds av våra andraårselever på Skådespeleri som är under utbildning till Film- och teaterpedagoger. Skolan är modernt utrustad för teater och film och har en Black box. Det förekommer ibland repetitioner och föreställningar på kvällar och helger.

Samarbete på skolan

Vi har ett nära samarbete med skolans utbildningar Skådespeleri – Film och teater och Film - Skapande och produktion.

Bo på internat

Du kan bo på internat medan du studerar hos oss, läs mer om att bo på vårt internat. 

Längd: 1 år

Studietakt: 100 procent

Utbildningsort: Molkom

Internat: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasial nivå

Start: augusti

Sista ansökningsdag: 15 april

Kursen är 39 veckor per läsår.

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1, 2
 • Grundkurs i skådespeleri (ej behörighetsgivande)

Några gånger om året är det skolaktivitet på kvällstid eller på en helg.

Resor mellan skolans olika enheter som finns i Karlstad, Molkom och Filipstad förekommer. Kostnaden för den resan betalas inte av skolan.

Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans under skoldagen. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan. Övriga läromedel och studiematerial som exempelvis matematikbok köper du själv.

Förutsättningar

Skolans allmänna kurser vänder sig till dig som saknar grundskole- och/eller gymnasieutbildning, eller som behöver förbättra dina kunskaper från grundskola eller gymnasium.

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning män/kvinnor, etnisk bakgrund och ålder, vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Vi antar max 8 kursdeltagare.

Vi prioriterar dig som har kort utbildning.

Vi prioriterar dig som har ett starkt intresse för skådespeleri.

Allmän kurs på gymnasienivå

Allmän kurs på gymnasienivå ger grundläggande behörighet för högre studier. Tiden för att nå gymnasiebehörighet varierar och beror på tidigare skolgång och arbetslivserfarenhet.

Du ansöker skriftligt med:

Ansökning sker digitalt via Schoolsoft via hemsidan

 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier skannas digitalt
 • Personligt brev

Antagningsprocessen:

Ansökan tas emot och kontrolleras. Du får en bekräftelse på att din ansökan är registrerad. Vid ofullständig ansökan ombeds du inkomma med kompletteringar. Vi gör en intervju antingen digitalt via Zoom/Teams med dig eller på plats på skolan. Ansökan behandlas och du får ett skriftligt besked om du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag.

Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.För att tacka ja till en erbjuden plats på skolan betalar du in en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök. Du får också ett välkomstbrev där all information om kursstarten framgår.

Intyg, behörigheter och studieomdöme

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg.

Det finns också möjlighet att uppnå:

Grundskolebehörighet för att kunna söka olika utbildningar på gymnasienivå

Grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier

Särskilda behörigheter i gymnasiegemensamma ämnen

Efter ett års heltidsstudier har du rätt till ett studieomdöme. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Vi följer folkbildningsrådets riktlinjer för detta. Studieomdömet används i urvalsprocessen till högre studier.

Studieplanering och studievägledning

 • Molkoms folkhögskola erbjuder studievägledning vid behov
 • En studieplan tas fram av studievägledare och/eller biträdande rektor tillsammans med den studerande vid kursstart och uppdateras varje termin
 • För collegeåret finns även studievägledare vid Karlstads Universitet för att diskutera framtida studieval
 • Varje klass har en till två mentorer som ansvarar för att uppföljnings- och avstämingssamtal genomförs med varje studerande en-två ggr per termin.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?