Start / Molkom / Våra utbildningar / Hälsotränare

Hälsotränare

Låt din passion för träning bli ditt yrke. Hälsotränare är en ettårig utbildning med möjlighet att bli certifierad och licensierad personlig tränare, kostrådgivare och diplomerad rehab- och prehabtränare eller certifierad massör.

Du kan också bygga på med en termin i Australien för internationell PT-licens.

Tre certifikat under ett års studier!

Denna yrkesutbildning har ett gott rykte där du som studerar får många lärarledda timmar av hög kvalitet. Förutom praktik på skolkliniken har du också företagsförlagd praktik 1-2 veckor och patienter från vårdcentralen som fått fysisk aktivitet på recept (så kallad FAR). Tidigare elever arbetar idag på exempelvis ACTIC, STC, Nordic wellness eller som egenföretagare.

En utbildning - två inriktningar

Grunden för de båda inriktningarna är densamma.

 • Licensierad Personlig tränare via Almega friskvårdsföretagen, samt certifiering via Branschrådet för hälsa.
 • Certifierad Kostrådgivare via Branschrådet för hälsa

Två olika inriktningar

 • Hälsotränare med inriktning Certifierad massör via Branschrådet för hälsa
 • Hälsotränare med inriktning Diplomerad Rehab och prehabtränare via Molkoms folkhögskola

Möjlighet finns att komplettera med en fristående kurs för massage eller rehab- prehabtränare under läsåret utanför ordinarie lektionstid. Denna kurs är avgiftsbelagd.


Godkänd utbildning av Kroppsterapeuternas yrkesförbund 2022

En kvalitetssäkrad utbildning

Kvalitetssäkring av utbildningen sker genom samarbetspartners och branschorganisationer. Hälsotränarutbildningen är godkänd av Almega friskvårdsföretagen, Kroppsterapeuternas yrkesförbund (KRY), Branschrådet för hälsa och TAFE Queensland i Australien.

Du bör ha som mål att bli personlig tränare, kostrådgivare och massör elle rehab- prehabtränare, samt vilja jobba med hälsa. Du behöver ha träningserfarenhet och vara regelbundet fysiskt aktiv då utbildningen innehåller fysiskt krävande moment.

Detta är ett års utbildning som ger dig unik kombination av kompetenser för att arbeta inom hälsoområdet. Utbildningen har ett genomtänkt upplägg där alla delar hänger ihop.

Sveriges bästa PT-utbildning

Utbildningen har som mål att vara en av Sveriges bästa PT-utbildningar och att kvalificera till arbete inom hälsobranschen. I certifieringen ingår ett praktiskt test, hemtentamen, klientträffar och ett skriftligt arbete. För att du ska kunna certifiera dig krävs att du först blivit godkänd på utbildningen. Certifiering och diplomering sker efter utbildningens avslut i början av juni och en opponering i slutet av sommaren av de skriftliga arbetena. Efter certifiering kan du ansöka om nationell PT-licens.

Utbildningen anpassas utifrån hälsobranschens behov, men också utifrån de nya riktlinjer som tas fram av Konsumentverket för vilken kompetensnivå, kunskap och färdigheter en personlig tränare behöver ha.

Utbildningens innehåll

Hälsotränare har tre certifierings/diplomeringsförberedande delkurser PT, kostrådgivare och massör/rehab- och prehabtränare. Kursen innehåller även andra delmoment såsom friskvård/hälsa, konditionstestning, D-HLR (hjärt-lungräddning med defibrillator), fysisk aktivitet på recept (FAR), studiebesök samt praktik på skolklinik och branschföretag.

Ansökan och antagning

Till din ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
 • Personligt brev
 • Kopior av betyg
 • Eventuella arbetsgivarintyg
 • Intyg, referenser

Antagningskriterier

Vår ambition är att skapa en dynamisk och jämlik grupp. Är du behörig kan du komma att bli kallad för intervju och praktiska testövningar på skolan. Skulle du av någon anledning inte kunna ta dig till skolan sker intervju via Skype eller liknande. God träningsbakgrund är meriterande. 

Utöka din utbildning med internationell PT-licens

Efter avslutad utbildning erbjuds möjlighet att skaffa en internationell PT-licens via en termin i Australien.

TAFE Queensland erbjuder yrkesutbildningar inom flera olika ämnesområden, däribland ettåriga Diploma in Sport Development som leder till en internationell PT-licens.

Genom ett nytt unikt samarbete erbjuds nu studenter som läst till Personlig tränare på Molkoms folkhögskola att få tillgodoräkna sig upp till 6 månader av sin utbildning och därmed läsa denna kursen på halva tiden.

 • Praktisk utbildning som efterfrågas av branschen
 • Statlig yrkeshögskola med toppmodernt campus på Sunshine Coast, Australien
 • Start i januari och juli varje år
 • Kostnad: från AUD 7500 per termin CSN berättigad ( både terminsavgift och uppehälle)
 • Avslutad kurs ger internationell PT-licens

Läs mer om att studera utomlands. 

Kursplan

Kursen pågår under 39 veckor.
Moment 1 Grundutbildning i personlig träning, kostrådgivning och massage/fysioterapi ca 19 veckor.
Moment 2 Steg två i personlig träning, kostrådgivning och massage/fysioterapi cirka 20 veckor.

 • Träningslära 11 veckor
 • Testmetoder och program 2 veckor
 • Ledarskap 4 veckor
 • Kost och träning 4 veckor
 • Entreprenörskap 2 veckor
 • Idrottsskador 1 vecka
 • Massage 8 veckor/Fysioterapiinriktning för rehab- och prehabtränare 8 veckor
 • Anatomi & Fysiologi 6 veckor
 • Muskeltöjning & stretch 1 vecka

Efter avslutad kurs

Moment 3 Certifierings/diplomeringsperiod personlig träning, kostrådgivning och massage/fysioterapi 6 veckor

Vår skolklinik ger praktisk övning i form av personlig träning eller massagebehandlingar. 

Egen utrustning/låneutrustning

All utrustning som behövs finns på skolan.

I massagekursen står du själv för handdukar och olja/lotion. Det finns möjlighet att låna hem massagebänk vid behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen