Hälsotränare

Den här yrkesutbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som personlig tränare, kostrådgivare och massör. Utbildningen är godkänd av Branschrådet för hälsa vilket innebär att du kan bli certifierad inom alla tre yrkeskompetenserna.

Bakgrundsbild

Utbildningsort: Molkom
Längd: 1 år (aug-juni)
Kurstyp: Särskild kurs
Studietakt: 100 %
Start: augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Certifieringsperiod: 3 månader (juni-aug)
Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial nivå
Internat: Ja

Utbildningen ger dig en unik kompetens att arbeta som personlig tränare, kostrådgivare, massör, coach med mera. Utbildningen har ett genomtänkt upplägg där alla delar hänger ihop. Denna utbildning som leder direkt till jobb, har ett gott rykte där du som studerar får många lärarledda timmar av hög kvalitet. Tidigare elever arbetar idag på exempelvis Actic, STC eller som egenföretagare.

Utbildningen är kvalitetssäkrad genom olika samarbetspartners och organisationer. Hälsotränarutbildningen är godkänd av Branschrådet för hälsa och är även godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund där du efter avslutad utbildning och godkända certifieringar bland annat kan få hjälp med att starta eget. Utbildningen förändras utifrån hälsobranschens behov men också utifrån de nya riktlinjer som tagits fram av Konsumentverket för vilken kompetensnivå, kunskap och färdigheter en personlig tränare behöver ha. Utbildningen har som mål att vara en av Sveriges bästa PT-utbildningar och att den ska leda till arbete inom hälsobranschen.

Certifiering och diplomering

Certifiering sker i samband med utbildningens avslut i början av juni och en träff i slutet av sommaren. I certifieringen ingår ett praktiskt test, hemtentamen, klientträffar och ett skriftligt arbete (opponering). För att du ska kunna certifiera dig krävs att du blivit godkänd på utbildningen.

Varje år antas 18 elever och vår ambition är att skapa en dynamisk och jämlik grupp. Du som söker kommer att bli kallad till intervju och praktiska övningar som sker på skolan. Skulle du av någon anledning inte kunna ta dig till skolan sker intervju via Skype eller liknande. Du bör ha som mål att bli personlig tränare samt ha träningserfarenhet samt vara regelbundet fysiskt aktiv då utbildningen innehåller fysiskt krävande moment. 

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

  • Personbevis
  • Personligt brev
  • Betyg från gymnasiestudier
  • (Eventuella) intyg från olika relevanta uppdrag eller utbildningar
  • Referenser

Kursinnehåll

Certifieringsförberedande delkurser; Personlig tränare, Massör och Kostrådgivare:

I delkursen Personlig tränare lär du dig om grunderna i core och hur du utvecklar den, grundläggande rörelseträningsmetoder, styrketräning, PT i grupp, rehabilitering, dynamisk och statisk rörelseanalys och konditionshöjande aktiviteter. Fysiologi, anatomi, träningsvetenskap inom rehab, rörlighet, balans, styrka, core, explosivitet, snabbhet och maxstyrka.

I delkursen Massör får du specialiserad kunskap inom anatomi, fysiologi, basmedicin samt sjukdomslära och lär dig utföra klassisk svensk massage i friskvårdande, avslappnande och förebyggande syfte.

I delkursen Kostrådgivare får du fördjupade kunskaper inom kost och näringslära och kostrådgivning inom en mängd olika områden.

Delkursen Coach är som en röd tråd genom samtliga delkurser och ämnen.

Andra delmoment i kursen:

Friskvård/hälsa; kost- & näringslära, friluftsliv, konditionstestning, Hjärt- och lungräddning med defibrillator, Hälsoprofilsbedömning (HPB), fysisk aktivitet och träningslära, studiebesök och praktik med mera.