Region Värmland logga
Tre vårdklädda personer i dörröppning.

Introduktionsår för sjuksköterskor inom psykiatri

För att du som nyutbildad sjuksköterska ska få en god grund och känna dig inspirerad att arbeta inom psykiatri har vi startat ett basår inom psykiatri.

Vi ger vård och behandling till psykiskt sjuka människor som behöver specialiserad psykiatrisk vård, dygnet runt.

Som sjuksköterska inom psykiatrin har du en betydelsefull roll i det psykiatriska omvårdnads- och behandlingsarbetet. Introduktionsåret ger dig en unik möjlighet till bred kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med patienter inom psykiatrin. Välkommen!

Vad erbjuder basåret?

  • Du får en tillsvidareanställning i psykiatrin.
  • Du får en individuellt anpassad introduktion till yrket som sjuksköterska.
  • Du får en personlig mentor under hela året.
  • Regelbundna handledningsträffar.
  • Du får arbeta självständigt med patienter med stöd av erfarna sjuksköterskor inom verksamheten.
  • Du får tillgång till föreläsningar och e-utbildningar om psykiatriska diagnoser och behandlingsmetoder.
  • Du deltar i kliniskt utvecklingsprogram parallellt under året.

Arbete vid flera verksamheter

Du kommer jobba vid rättspsykiatrin, slutenvårdspsykiatrin och barn- och ungdomspsykatrin, BUP. Det innebär att du efter basåret har fått inblick i flera verksamheter och vårdprocesser. Läs mer om våra olika arbetsplatser:

Möjlighet till specialistutbildning

Efter att du har minst två års klinisk erfarenhet som sjuksköterska ges du möjlighet att söka betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.

Sidan uppdaterad