Till startsidan
Start / Jobb, utbildning & forskning / Jobba med oss / Ny hos oss / Kliniskt utvecklingsprogram

Kliniskt utvecklingsprogram

Under ditt första anställningsår i Region Värmland deltar du som är ny sjuksköterska i ett kliniskt utvecklingsprogram, KUP. KUP erbjuds också för undersköterskor.

Patient i säng med två sjuksköterskor bredvid.

När du börjar arbeta i Region Värmland får du introduktion på den nya arbetsplatsen. Introduktionen planerar du tillsammans med din närmaste chef. För undersköterskor och nya sjuksköterskor finns dessutom KUP.

Nyanställd undersköterska

Du som är nyanställd erbjuds att delta i KUP för undersköterskor. Det är ett program med fem utbildningstillfällen under ett år. För att delta är kravet att du ska ha anställts de senaste sex månaderna och att anställningen sträcker sig över minst ett år. Du behöver inte vara nyutbildad.

Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet är att stärka dig som undersköterska i din yrkesroll både teoretiskt och praktiskt. Utvecklingsprogrammet visar också på undersköterskans viktiga roll i vårdprocessen och för patientens säkerhet.

Programmet innehåller föreläsningar, färdighetsträning, scenarioövningar samt proACT. Utbildningen sker på vårt kliniska träningscenter, KTC,

Kliniskt träningscenter, KTC

Ny sjuksköterska

Du som är ny sjuksköterska deltar under ditt första anställningsår i ett kliniskt utvecklingsprogram, KUP. Tanken med KUP är att det ska underlätta övergången från utbildning till arbetsliv och att du ska få en bra och trygg start i din nya profession och yrkesidentitet.

Kliniskt utvecklingsprogram är indelat i tre områden

  • Sjuksköterskans profession och att leda omvårdnadsarbetet
  • Färdighetsträning
  • Kvalitet och patientsäkerhet

Föreläsningar kommer att varvas med färdighetsträning på vårt kliniska träningscenter, KTC. 

Kliniskt träningscenter, KTC

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?