Jobba med oss på psykiatrisk slutenvård

Området psykiatrisk slutenvård ger vård och behandling till personer som behöver akut psykiatrisk sjukvård som kräver intensiv vård dygnet runt under en kortare period.

Vårdpersonal ögonkontakt med patient man ser bakifrån.

Våra vårdavdelningar finns i psykiatrihuset vid Centralsjukhuset Karlstad, vi tar även hand om patienter på vår akutmottagning som du också hittar i psykiatrihuset. Vår personal består bland annat av läkare, psykologer och arbetsterapeut.

Patient kan komma till den allmänpsykiatriska slutenvården efter att ha sökt vård inom psykiatrins öppenvård och fått remiss från annan vårdinstans, via vårdintyg eller via vår akutmottagning.

När patientens tillstånd förbättras

Vi vårdar våra patienter genom samverkan med patient, anhöriga, psykiatriska öppenvården, andra enheter inom Region Värmland, patientens hemkommun och övriga aktuella kontakter. När patienternas tillstånd förbättras och inte längre behöver sluten psykiatrisk vård överlåter vi patienten till annan lämplig vårdgivare eller kommun.

Psykiatrisk akutmottagning

På vår psykiatriska akutmottagning tar vi emot patienter som är i behov av en akut psykiatrisk bedömning och åtgärd. Patienter har möjlighet att stanna på akutmottagningen upp till ett dygn för att vi ska kunna bygga upp ett individuellt anpassat stöd kring patienten. Vi har också telefonrådgivning som är tillgänglig dygnet runt där stödsamtal ges till patienter och anhöriga samt vårdgrannar.

Intensivvårdsavdelning

På vår psykiatriska intensivvårdsavdelning vårdas patienter i akuta skeden och som har stort psykiatriskt vårdbehov. När det akuta skedet är över, flyttas patienten till annan lämplig vårdavdelning. Intensivvårdsvvdelningen är placerad nära akutmottagningen då ett nära samarbete finns. På vår psykosavdelning vårdas patienter som befinner sig i ett bättre skede av sin sjukdom. Vi har också en akut psykosavdelning för patienter i akuta skeenden av sjukdomen.

Vårdavdelningar för patienter med förändrat känslomässigt tillstånd

Vi har tre avdelningar för utredning och behandling av patienter med till exempel depression och ångest. En av avdelningarna är specialiserad på patienter med särskilt behov av vård och behandling inriktad mot äldrepsykiatri och en avdelning finns till för patienter med allvarliga ätstörningar. 

Söker du kontaktuppgifter till vården?

1177.se finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen