Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 8 2024
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 8 2024

Information från läkemedelscentrum.

Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 6 år

Astmasymtom är tecken på inflammation i luftvägarna. Tidig behandling med inhalationssteroid minskar risken för försämring.

Beta-2-stimulerare ger symtomlindring, men behandlar inte inflammationen. Det är viktigt att patienten redan från början behandlas med inhalationssteroid och inte enbart förlitar sig på symtomlindring med snabbverkande beta-2-stimulerare. Redan från sex års ålder utgör inhalationssteroid förstahandsvalet för daglig underhållsbehandling av astma. Hög användning av enbart beta-2-stimulerare är kopplad till ökad risk för exacerbationer och död även vid lindrig astma.

Eftersom det kan vara svårt att motivera patienten att ta inhalationssteroid rekommenderas en fast kombination av snabbverkande beta-2-stimulerare och inhalationssteroid som vid behovsmedicinering redan från steg ett. Rekommendationen gäller även inför fysisk aktivitet.

Mer information

Omfattande brist på acetylcystein lösning

Det kommer att vara brist på acetylcystein lösning för nebulisator 200 mg/ml under hela 2024. Acetylcystein lösning är det enda tillgängliga läkemedlet på den svenska marknaden som kan motverka en akut förgiftning av paracetamol. För att spara på tillgängligt läkemedel kommer leverans av acetylcystein lösning endast att ske till slutenvården.

På grund av rådande bristsituation rekommenderar Läkemedelsverket tillsammans med nationella samverkansgrupper att acetylcystein lösning 200 mg/ml endast bör användas inom slutenvård:

  1. Som antidot vid paracetamolförgiftning.
  2. Till vård av patienter med cystisk fibros med allvarlig slembildning i mag-tarmkanalen.

För mer information

Omfattande brist på acelylcystein lösning (vårdgivarwebben.se)

Instruktion för upp- och nedtrappning i Pascal

Ibland uppstår behov av att skapa upp- eller nedtrappningsscheman i Pascal. För att underlätta för förskrivare har två instruktioner för konstruktion av olika typer av scheman skapats. Instruktionerna finns i Vida:

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Uppdaterat restmeddelande

  • Alfakalcidol kapsel
  • Amoxicillin tablett
  • Vareniklin tablett

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats