Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Nära vård i Värmland - nyhetsbrev mars 2024

Nära vård i Värmland - nyhetsbrev mars 2024

Workshop om framtidens välfärdsutmaningar, lägersommar för seniorer i Hammarö kommun och en omvärldsanalys från SKR kring 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget. Glöm heller inte att nominera goda omställningsarbeten till DigitalWell Award! Det och lite till i mars månads nyhetsbrev.

Samverkan i länet

Workshop om framtidens välfärd i Kristinehamn

För ett par veckor sen samlades drygt 90 personer, både chefer och medarbetare, från Region Värmland och Kristinehamns kommunför i en workshop för att diskutera hur man tillsammans kan arbeta för att klara av framtidens välfärdsutmaningar. Läs mer om hur det gick till och inspireras av att testa!

Workshop om framtidens välfärd

Exempel från Region Värmland

Nu börjar arbetet med att revidera regionens utvecklingsplan för hälso- och sjukvården i Värmland

2015 togs en utvecklingsplan fram för framtidens hälso- och sjukvård i Värmland som beskriver utmaningarna Värmland står inför med framtidsperspektivet år 2030. Planen behöver nu revideras. Under våren hålls dialoger med hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Värmland samt med företrädare för kommuner och invånare. Utvecklingsplanen ska vägleda och stödja i beslut för en tydlig och gemensam riktning i arbete framåt mot 2040. Den reviderade planen ska beslutas under hösten.

Virituella ungdomsmottagning i västra Värmland via pengar från Vinnova

I västra Värmland arbetar de fyra kommundirektörerna i Säffle, Årjäng, Eda och Arvika tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören i en gemensam styrgrupp. Ett arbete handlar om Barn- och ungdomsresan för att förbättra samverkan för att barn och unga inte ska hamna mellan stolarna. Ett beslut är att inrätta så kallade Ungdomscentraler, både fysiska platser och virtuella. I dem ska det ske ett sömlöst arbete mellan skola, socialtjänst och regionens olika verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa samt neuropsykiatrisk problematik.

En virtuell Ungdomscentral bygger på att låta AI kartlägga vad ett barn eller ungdom behöver för stöd att direkt visa vad och vilka som behöver involveras i behandlingen. På så sätt kan en sammanhållen utredning skapas i stället för flera separata och parallella. För att komma vidare med en teknisk lösning söker nu styrgruppen, tillsammans med Compare och CKF, pengar från Vinnova.

- Andelen barn och unga som lider av psykisk ohälsa ökar kraftigt i länet och nationellt, säger Tina Crafoord, överläkare och strateg till hälso- och sjukvårdsdirektören Region Värmland. Alla som arbetar med dessa ungdomar - socialtjänst, skola och vårdens olika delar – jobbar för att hjälpa, bota och lindra. Men mycket arbete sker i parallella spår och många upplever att de inte får hjälp. Vi hoppas att en virtuell ungdomsmottagning kan hjälpa till att göra systemet enklare, tydligare och tryggare.

Exempel från länets kommuner

RGS-webben: ett stöd för sjuksköterskor

RGS-webben är ett symtombaserat beslutsstöd för sjuksköterskor vid medicinsk bedömning och rådgivning. – Det är ett stöd och en trygghet för sjuksköterskor att använda i sitt dagliga arbete, säger Linda Rågård, verksamhetschef inom barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun.

Så används RGS-webben i Karlstads kommun

Lägersommar för seniorer

I Hammarö kommun anordnas lägersommar för seniorer födda 1949 och tidigare

Lunchservering för seniorer

Med syfte att skapa matglädje och gemenskap ordnas lunchservering för personer som är 65 år eller äldre på Hammarö kommun.

Nya rapporter

Systemledning i Västernorrland och Värmland

För att ta reda på hur systemledarskap för nära vård kan utvecklas i praktiken har Samhällsnytta, inom ramen för samarbetet Hälsolabb med SKR, genomfört ett utforskande arbete med de högsta cheferna i region och kommun i två län. Tillsammans med region- och kommundirektörer i Västernorrland och Värmland har man försökt förstå hur en systemledning behöver arbeta och vilken roll den bör ha i arbetet med att utveckla nära vård.

Rapporten i sin helhet (pdf)

10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget – en omvärldsanalys

Det är viktigt att följa och analysera förändringar i omvärlden för att förstå vad som påverkar verksamheternas långsiktiga planeringsförutsättningar. SKR:s senaste analys spanar mot år 2035 och beskriver fem spänningsfält samt tio trender som på olika sätt kommer påverka kommuner och regioner.

10 trender (skr.se)

Evenemang och seminarier

Nya poddavsnitt om nära vård hittar du via skr.se, exempelvis

Nominera goda arbeten

Nominera goda omställningsarbeten till DigitalWell Award

Samhället står inför stora utmaningar kopplade till hälsa. För att fler ska kunna leva ett hälsosammare liv behövs både innovativa, digitala hälsotjänster och arbetssätt. Utmärkelsen DigitalWell Award fokuserar på att synliggöra och premiera dessa lösningar. Nominera din favorit senast 10 april!

https://digitalwellarena.se/digitalwell-award/digitalwell-award-nominering/

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats