Till startsidan

Fokusmånad psykisk hälsa och suicidprevention 2024

I samband med suicidpreventiva dagen och världsdagen för psykisk hälsa arrangeras flera aktiviteter med fokus på psykisk hälsa och suicidprevention. Fokusmånaden genomförs 9 september–10 oktober 2024.

Liten flicka i röd jacka sitter i gräset. I bakgrunden finns träd med höstlöv. Flickan kastar löv i luften.

Den psykiska hälsan påverkas av bland annat ärftlig sårbarhet och villkor under uppväxten. Senare i livet påverkar mycket annat den psykiska hälsan. Under fokusmånaden erbjuds du flera aktiviteter för att lära mer om psykisk hälsa och suicidprevention.

För att uppmärksamma psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention arrangerar Region Värmland, i samarbete med andra organisationer, en fokusmånad. Månaden startar dagen innan suicidpreventiva dagen och avslutas med världsdagen för psykisk hälsa. Det är andra gången som fokusmånaden genomförs i Värmland.

I tidslinjen nedan kan du se de evenemang som erbjuds under fokusmånaden. Aktiviteterna arrangeras av flera olika organisationer, för flera olika målgrupper och med innehåll från flera olika områden.

Huvudarrangörer för fokusmånaden är Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH) och Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.

God psykisk hälsa är grunden för att människor ska kunna hantera livets svårigheter, känna tillfredsställelse med livet och bidra till samhället. Psykisk ohälsa kan få många olika konsekvenser och påverka både enskilda människor och hela samhället. Psykisk ohälsa är också en riskfaktor för suicid.

Den psykiska hälsan påverkas av bland annat ärftlig sårbarhet, villkor under uppväxten, ekonomi, sociala kontakter, vanor och beteenden. Den psykiska hälsan påverkas också av de rättigheter, möjligheter och begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss.

Suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO). I flera länder runt om i världen sätts ett extra fokus på suicidprevention just denna dag.

Världsdagen för psykisk hälsa instiftades av World Federation for Mental Health 1992. Dagen är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) står bakom dagen som uppmärksammas runt om i världen.

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Region Värmland arbetar med psykisk hälsa på många olika sätt – ofta i samverkan med andra organisationer. Här finns länkar till en del av Region Värmlands arbete för ökad psykisk hälsa (vårdgivarwebben)

Alla mår dåligt någon gång i livet. Många har också kontakt med personer som mår dåligt. Här finns information för dig som själv mår dåligt eller för dig som har en en närstående som mår dåligt (1177.se)

Den som har självmordstankar behöver prata med någon. Läs mer om det här (1177.se)

De flesta i befolkningen uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Men det är också vanligt med olika typer av lätta psykiska besvär. Här kan du läsa mer om statistik för psykisk hälsa och suicid, vad psykisk hälsa är och om främjande och förebyggande arbete (folkhalsomyndigheten.se).

September

Utbildningar och föreläsningar

9–13 september

På instagram för alla intresserade:

Suicidpreventiva dagen på Instagram

Tid: 9–13 september

Plats: Region VärmlandsI Instagramkonto

Innehåll: Om suicidprevention

Målgrupp: Alla som vill veta mer om suicidprevention

Arrangör: Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland

Mer information: instagram.com/regionvarmland

9 september

Konferens för alla intresserade:

Suicidprevention i Värmland – så räddar vi liv

Varje år dör runt 40 personer i Värmland på grund av självmord. För att minska risken för självmord behövs flera olika insatser, vi behöver vara många som bidrar och vi måste ha tålamod.

Konferensen ”Suicidprevention i Värmland – så räddar vi liv” sätter fokus på fyra viktiga områden:

  • Övervinna tid
  • Bryta Stigma
  • Medmänsklighet
  • Stärka psykisk hälsa och motståndskraft

Konferensen ges både fysiskt i Karlstad och som direktsändning på webben. Du erbjuds både självupplevda berättelser, föreläsning om forskning och goda exempel på suicidpreventivt arbete.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till personer som behöver mer kunskap om suicidprevention. Det gäller både dig som träffar många människor i ditt yrke eller din förening och dig som privatperson.

Tid

Måndag 9 september klockan 9–16:15

Plats

Du väljer om du vill delta digitalt eller på plats på Karlstad CCC.

Kostnad och anmälan

Ingen deltagaravgift men du behöver anmäla dig.

Anmäl dig för fysisk konferens senast 28 augusti.
Anmäl dig för digital konferens senast 5 september.
Länk till anmälan finns under Mer information.

Arrangör

Arrangör för konferensen är Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.

Konferensen finasiseras genom länsgemensamt statsbidrag för suicidprevention.

Mer information

Mer information och länk till anmälan finns här.

10 september

Föreläsning för politiker, chefer och medarbetare inom kommun och region:

Utveckling i Värmland – Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Tid: 10 september klockan 15–16

Plats: Digitalt via Teams

Innehåll: Vi berättar om pågående länsgemensamt utvecklingsarbete som kan knytas till den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention.

Målgrupp: Intresserade politiker, chefer och medarbetare inom kommunens och regionens verksamheter.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

Arrangör: Regional koordinering psykisk hälsa, RKPH (vårdgivarwebben)

11 september

Kultur och återhämtning för hälsa

Tid: 11 september. Klockslag meddelas senare.

Plats: Tingvallakyrkan

Mer information publiceras senare.

12 september

Föreläsning för personer verksamma inom beroendevård och psykiatri:

NADA – en öronakupunkturmetod

Tid: 12 september klockan 8:30–10

Plats: Digitalt via Teams

Innehåll: NADA ges i många sammanhang och används brett inom beroendevård. NADA kan vara ett komplement till behandling av personer med stress, ångest, oro, eller sömnproblem.

Målgrupp: Personer verksamma inom beroendevård och psykiatri.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

Arrangör: Hammarö kommun

17 september

För skolpersonal till elever i årskurs 3–6

Livsviktiga snack i skolan

Tid: 17 september klockan 15–15:30

Plats: Digitalt via Teams

Innehåll: Livsviktiga snack i skolan är ett nytt läromedel för elever i årskurs 3-6, anpassad grundskola och fritidshem. Barn som kan sätta ord på sina känslor, berätta hur de mår och be om hjälp när de behöver det, löper mindre risk för depression och suicid längre fram i livet. Livsviktiga snack i skolan övar eleverna på dessa färdigheter.

Hilda Johnsson, projektledare för Livsviktiga snack i skolan, berättar om hur läromedlet är uppbyggt och hur man kan undervisa och arbeta med materialet i skolan.

Målgrupp: Skolledare, pedagoger och elevhälsopersonal till elever i åk 3–6.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

Arrangör: Suicide Zero (suicidezero.se)

Inspirationsdag för dig som i din yrkesroll möter existentiell oro och lidande hos människor:

En dag om existentiell hälsa – från oro till ro, hopp och mening med livet

Tid: 17 september klockan 9–16:15

Plats: Karolinen konferens, Våxnäsgatan 10, Karlstad

Innehåll: Detta är ett tillfäller för att hämta kraft och kunskap. Två intressanta föreläsare gästar oss, Lance Cederström och Tide Garnow.

Målgrupp: För dig som i din yrkesroll möter existentiell oro och lidande hos människor.

Kostnad: Ingen deltagaravgift, du bjuds på fika. Lunch till självkostnadspris.

Anmälan: Anmäl dig senast 17 september via länk nedan.

Arrangör: Svenska kyrkan tillsammans med Region Värmland.

Mer information: Inbjudan och anmälan (pdf)

19 september

Föreläsning för politiker, chefer och medarbetare inom kommun och region:

Stigmatisering vid psykisk ohälsa

Tid: 19 september 8:30–10:00

Plats: Digitalt via Teams

Innehåll: Vi berättar om Regionalt utvecklingsarbete stigma, som pågått i Värmland under 3 år. Syftet med arbetet är att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa och suicid.

Föreläsare är Annika Ode, folkhälsostrateg i Region Värmland och Sophia Alm, koordinator för Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH).

Målgrupp: Intresserade politiker, chefer och medarbetare inom kommuners och regionens verksamheter.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

Arrangör: Regionalt utvecklingsarbete stigma

Mer information: Regionalt utvecklingsarbete stigma (vårdgivarwebben)

Förelälsning för alla:

Våga fråga

Tid: 19 september klockan 19:00

Plats: Digitalt

Innehåll: Aktuella fakta om självmord. Utmanar gamla sanningar och myter. Varningstecken och praktiska råd samt förmedling av hopp och att lotsa rätt.

Målgrupp: Alla intresserade

Arrangör: Suicide Zero (suicidezero.se)

24 september

Seminarium för politiker, chefer och medarbetare inom kommun och region:

Att nå unga killar – ungdomsmottagningens utåtriktade arbete

Tid: 24 september klockan 15–16

Plats: Digitalt via Teams

Innehåll: Unga killar är en målgrupp som vi ser är svåra att nå i våra verksamheter. Under det här seminariet kommer ni få lyssna och ta del till några goda exempel på utåtriktat arbete som gjorts av ungdomsmottagningar i Värmland för att nå målgruppen. I syfte att få inspiration berättar vi om två aktiviteter som bidrar till kontakt med målgruppen killar Dreamhack samt Utåtriktat arbete på Kils ungdomsmottagning

Målgrupp: Politiker, chefer och medarbetare inom kommuners och regionens verksamheter.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

Arrangör: Nya perspektiv, Region Värmland (vårdgivarwebben)

26 september

Föreläsning för politiker, chefer och medarbetare inom kommun och region:

Samarbete lokalt och regionalt i Hagfors

Tid: 26 septemberklockan 8:30–10

Plats: Digitalt

Målgrupp: Politiker, chefer och medarbetare inom kommuners och regionens verksamheter.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

Arrangör: Region Värmland och Hagfors kommun

Oktober

Utbildningar och föreläsningar

1 oktober

Föreläsning för politiker, chefer och medarbetare inom kommun och region:

Aktuella kunskapsstöd inom programområde psykisk hälsa

Tid: Tisdagen 1 oktober klockan 15–16

Plats: Digitalt via Teams

Innehåll: Programområde psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Lokalt programområde (LPO) psykisk hälsa är en arbetsgrupp som stödjer arbetet med implementering av nationellt kunskapsunderlag, för en ökad och jämlik psykisk hälsa.

Utvecklingsledare Susan Boman och koordinator Sophia Alm, Region Värmland ingår i LPO psykisk hälsa i Värmland. De berättar om vad som är aktuellt just nu.

Målgrupp: Intresserade politiker, chefer och medarbetare inom kommunens och regionens verksamheter.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

Arrangör: Region Värmland

2 oktober

Föreläsning för föräldrar och andar viktiga vuxna:

Livsviktiga snack för föräldrar

Tid: 2 oktober klockan 14–15:30

Plats: Digitalt

Målgrupp: Föräldrar och viktiga vuxna till barn 9–12 år

Arrangör: Suicide Zero (suicidezero.se)

3 oktober

Föreläsning för politiker, chefer och medarbetare inom kommun och region:

Erfarenheter av strategiskt arbete med anhörigstöd

Tid: 3 oktober klockan 8:30–10

Plats: Digitalt

Målgrupp: Intresserade politiker, chefer och medarbetare inom kommuner och regionens verksamheter.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

Arrangör: Forshaga kommun

Föreläsning för föräldrar och andar viktiga vuxna:

Livsviktiga snack för föräldrar

Tid: 2 oktober klockan 14–15:30

Plats: Digitalt

Målgrupp: Föräldrar och viktiga vuxna till barn 9–12 år

Arrangör: Suicide Zero (suicidezero.se)

7–11 oktober

På instagram för alla intresserade:

Världsdagen för psykisk hälsa på Instagram

Tid: 7–11 oktober

Plats: Region Värmlands Instagramkonto

Innehåll: Om psykisk hälsa

Målgrupp: Alla som vill veta mer om psykisk hälsa

Arrangör: Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH)

Mer information: instagram.com/regionvarmland

7 oktober

För chefer och medarbetare som arbetar med planering inom samhälle, trafik, folkhälsa samt för politiker:

Konferensen Hälsofrämjande och suicidpreventiv fysisk miljö

Tid: Måndag 7 oktober klockan 8:30–16:00

Plats: Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, Karlstad.

Innehåll: Konferensen Hälsofrämjande och suicidpreventiv fysisk miljö berättar om hur samhället kan byggas så att det bidrar till fysisk aktivitet, psykisk hälsa och färre suicid. Du som deltagare i konferensen får kunskap, inspiration och verktyg för hur den fysiska miljön kan bli både hälsofrämjande och suicidpreventiv. Du får också exempel på hur du och din verksamhet kan bidra i det viktiga arbetet för bättre folkhälsa.

Målgrupp: Utbildningen är till för chefer och medarbetare inom samhällsplanering, trafikplanering och folkhälsoplanering samt för förtroendevalda inom Region Värmland och länets kommuner.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Anmäl dig senast 23 september. Länk finns under Mer information.

Arrangör: Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland och Samverkan jämlik barnhälsa.

Mer information: Konferensen Hälsofrämjande och suicidpreventiv fysisk miljö (regionvarmland.se)

8 oktober

Föreläsning för politiker, chefer och medarbetare inom kommun och region:

Vägar till kunskapsrättvisa

Tid: 8 oktober klockan 15–16

Plats: Digitalt

Innehåll: Presentation av ett arbetsmaterial för dig som vill underlätta samverkansprocesser kopplade till utvecklingen av brukarinflytande inom området psykisk hälsa.

Föreläsare är Katarina Grim, doktor i vårdvetenskap och lektor i socialt arbete.

Målgrupp: Intresserade politiker, chefer och medarbetare inom kommuners och regionens verksamheter.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

10 oktober

Pågående utvecklingsarbete –exempel från projekt God dag Hälsa och utvecklingsarbete RACT

Tid: 10 oktober 8:30–10

Plats: Digitalt

Innehåll: Tillfället innehåller exempel från två olika projekt.

God dag Hälsa är ett material som kan användas i skolan för att jobba med barns hälsa ur flera perspektiv och rusta dem för framtiden. Materialet är framtaget och testat i samverkan med Munkfors

Petra Andersson berättar om Utvecklingsarbete RACT – en metod för att stödja individer med komplexa behov. Arbete på gång i Värmland

Målgrupp: Intresserade politiker, chefer och medarbetare inom kommunens och regionens verksamheter och medarbetare som träffar individer med komplexa behov.

Kostnad: Du behöver inte betala någon deltagaravgift.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig. Länk till föreläsningen publiceras här.

Arrangör: Munkfors kommun, Hammarö kommun

Världsdagen för psykisk hälsa

Tid: 10 oktober. Klockslag publiceras senare.

Plats: Hotell Ritz, Arvika

Arrangör: Natienell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i Värmland (nsph.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?