Till startsidan
Till startsidan

Psykisk hälsa

  • En beskrivande text för bilden
Evenemang inom psykisk hälsa Region Värmland och våra samverkanspartner arrangerar kurser, föreläsningar, fokusveckor och konferenser om psykisk hälsa. Flera av evenemangen samlas här.
Regional koordinering psykisk hälsa, RKPH
Regional koordinering psykisk hälsa, RKPH Region och kommuner har ett gemensamt uppdrag att tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinera arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland.
Psykisk hälsa och folkhälsa
Psykisk hälsa och folkhälsa Folkhälsoarbete kring psykisk hälsa innebär att ha ett brett samhällsperspektiv där flera aktörer i Värmland behöver samverka för god och jämlik hälsa.
Suicidprevention
Suicidprevention Kunskap, information, insatser samt god samverkan är viktigt.
Utvecklingsarbete Stigma
Utvecklingsarbete Stigma Minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa.
Nya Perspektiv
Nya Perspektiv Utvecklingsarbete mellan länets kommuner och Region Värmland.
Våld i nära relationer
Våld i nära relationer Ställa frågor om våld och berätta om våldets konsekvenser för hälsan.
Samverkan inom barn- och ungdomspsykiatrin Kontaktpersoner för samverkan med kommuner.
Skadligt bruk och beroendevård Överenskommelse angående skadligt bruk och beroendevård.
Nära vård i Värmland Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland.
Programområde Psykisk ohälsa Tar emot och är ett stöd i implementeringen av nationella kunskapsstöd.
För dig som behöver hjälp och stöd Mår du dåligt eller känner någon som mår dåligt och behöver stöd och hjälp? Här finns information för dig.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats