Till startsidan
Till startsidan

Utvecklingsarbete för att stärka barn och ungas hälsa och resiliens

I Värmland pågår ett utvecklingsarbete i samverkan med Munkfors kommun som syftar till att stärka barn och ungas hälsa och resiliens. I en tid med många utmaningar behöver vi alla verktyg för att kunna hantera och i bästa fall utvecklas av de utmaningar vi hamnar i. Viktiga målgrupper för det här utvecklingsarbetet är lärare och elever i förskola och skola samt föräldrar. Med hälsa avses här både den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan samt resiliens.

Ohälsan ökar bland barn och unga

Flera indikatorer visar att ohälsan ökar bland barn och unga. Ett stort fokus är på psykisk ohälsa, men det finns även indikationer på att den fysiska hälsan försämras. Andel stillasittande barn ökar och andel med fetma ökar – några faktorer som hänger ihop med både den fysiska och psykiska hälsan. I en tid av exempelvis AI-utveckling, flera krig i vår omvärld och klimatförändringar är det lätt att hamna i funderingar kring framtiden och vad meningen med livet och skolan är. Det kan vara svåra frågor att hantera. Därför inkluderar projektet även existentiella frågor och den existentiella hälsan hos barn och unga. Det är viktigt med ett helhetsgrepp - psykisk, fysisk, social och existentiell hälsa hänger ihop.

Material till skolan

Utöver familjen är skolan en viktig arena för barn och unga. Därför utvecklar regionen nu ett material för förskola och skola som lärare ska kunna använda för att lyfta en rad frågor om hälsa på lektioner. Lärare ska också erbjudas grundutbildning i positiv psykologi och det främjande perspektivet som är en viktig grund för arbetet. Fritidshemmet involveras också.

Eftersom föräldrar är viktiga för att stötta barn och ungas hälsa kommer det också finnas material för dem som kommer att spridas via föräldramöten och elever.

Material till socialtjänsten

Inom ramen för projektet har regionen också utvecklat ett stöd till föräldrar, ”hälsofrämjande föräldraskap”, som erbjuds via socialtjänsten. Även fritidsgården som finns i socialtjänstens regi ingår och testar just nu exempelvis samtalskort.

Allt testas tillsammans

Allt material testas i olika omgångar för att det ska uppfattas så relevant och aktuellt som möjligt. Både barn, unga och vuxna är med och ger återkoppling till det som behöver förändras. En ledstjärna är att det ska vara enkelt för lärare och att det inte ska krävas någon utbildning för att använda materialet.

Mer om materialet

Materialet är ett smörgåsbord av olika ämnen och består av

 • bildpresentationer med stöd för reflektioner och samtal
 • talarmanus för den som håller i det
 • arbetsblad
 • samtalskort kring olika frågor och dilemman.

Ett viktigt antagande är att lärande sker genom egen reflektion och genom samtal förutom den kunskap som också behövs inom olika områden. Vi eftersträvar olika pedagogiska grepp för att nå fram. För barn och unga finns material att jobba med i förskola och skola, inklusive anpassad grundskola, och även för fritidshemmet och fritidsgården. Allt material åldersanpassas.

Exempel från smörgåsbordet

 • Fokus på styrkor
 • Känslolabbet
 • Bli stark av din stress
 • Du är stark – om att hantera jobbigheter
 • Kroppen är toppen
 • Tankebubblan
 • En bra kompis
 • Lika och olika – starka tillsammans
 • Byggstenar för hälsa
 • Meningen med allt

Forskare med i processen

Forskare från Karlstads universitet deltar i arbetet och under våren 2024 skriver studenter uppsats utifrån arbetet. Målet är också att ett större forskningsprojekt ska initieras för att studera upplevelse, genomförbarhet och förhoppningsvis även effekter. Allt för att materialet ska kunna vidareutvecklas för att nå målen.

Tidplan

Hösten 2023 och våren 2024 testas materialet i Munkfors kommun och hösten 2024 införs det i Storfors kommun. Materialet utvecklas kontinuerligt med förhoppningen att det ska spridas till andra intresserade kommuner i länet och även nationellt.

Ansvarig och kontakt

Sara Göransson från Region Värmland är projektledare och producerar materialet.

Anna Appel är skol- och socialchef i Munkfors kommun och den person som håller ihop arbetet i Munkfors. Anna brinner för barns och ungas hälsa, och är också initiativtagare till utvecklingsarbetet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats