Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Statistikverktyg om befolkningen - områdesprofiler i Värmland

Statistikverktyg om befolkningen - områdesprofiler i Värmland

Områdesprofiler är ett webbaserat verktyg med statistik om befolkningen i Värmland. Här samlas och presenteras information om befolkningens hälsa inom länets kommuner och vårdcentralsområden.

Folkmassa.

Verktyget visar hur invånarna i ett visst område mår baserat på data från folkhälsoenkäter, allmän befolkningsstatistik och utdrag från vårdens interna system. Statistiken ger insikt i demografi, förekomsten av olika sjukdomar och folkhälsoläget bland invånarna i Värmland.

Lägesbild och stöd till förändring

Verktyget ger en bild av hälso- och sjukvårdsläget inom avgränsade geografiska områden. Områdesprofiler är utvecklat som ett stöd för verksamheter och chefer inom hälso- och sjukvården i Värmland men är öppet för andra att använda.

Områdesprofiler kan till exempel användas som ett verktyg för en vårdcentral att lära sig mer om den egen befolkningen samt ge vägledning om vilka områden man behöver fokusera på. Använd verktyget för att identifiera vad ni skulle behöva jobba med mer inom ert område eller diskutera eventuella förbättringsmöjligheter. Läs mer i verktyget.

Observera att verktyget ger en översiktsbild, dels för att det inte ska bli för omfattande, dels för att statistiken blir för osäker när siffrorna baseras på små underlag. Datan i verktyget uppdateras en gång om året.

PPT-presentation om områdesprofiler (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Frågor och svar områdeprofiler

Verktyget är utvecklat som ett stöd för verksamheter och chefer inom hälso-sjukvården i Värmland men är öppet för alla att använda.

Datan som verktyget bygger på är data som redan finns på olika ställen – i folkhälsoenkäter, allmän befolkningsstatistik och i utdrag från vårdens interna system. Nu finns den samlad på ett ställe.

Då verktyget bygger på data från olika system, exempelvis folkhälsoenkäter, allmän befolkningsstatistik och i utdrag från vårdens interna system, görs en samlad uppdatering i nuläget en gång per år.

Statistikverktyget områdesprofiler ställer bara samman befintliga uppgifterna. Datan kommer ifrån olika vedertagna system som folkhälsoenkäter, allmän befolkningsstatistik och i utdrag från vårdens interna system.

Områdesprofilerna visar endast översiktliga data, dels för att de inte ska bli för omfattande och krångliga att använda, dels för att statistiken blir för osäker när siffrorna baseras på små underlag.

Om du vill göra jämförelser med riket, andra regioner eller kommuner hittar du mer statistik på Folkhälsostudio, Segregationsbarometern, Kolada och SCB.

Att göra jämförelser mellan olika organisationer är ofta intressant, men det är svårt att veta orsaken till skillnaderna - de kan exempelvis bero på skillnader i förutsättningar för verksamheterna som jämförs och på skillnader i hur data samlats in. Statistik som visar skillnader mellan vårdenheter, regioner eller kommuner kan väcka stor uppmärksamhet. Därför är det viktigt att inte dra allt för långtgående slutsatser utifrån eventuella skillnader man ser.

  • Lära mer om hur det ser ut i ett geografiskt område – verktyget ger insikt i demografi, förekomsten av olika sjukdomar och folkhälsoläget bland invånarna.
  • Data går att se och jämföra både på kommunnivå och på vårdcentralsnivå.
  • Verktyget kan vara ett stöd vid fördelning och prioritering av resurser utifrån befolkningens behov – det kan ge vägledning om vilka områden man behöver fokusera på.
  • Använda verktyget för att identifiera vad ni skulle behöva jobba med mer inom ert område eller diskutera eventuella förbättringsmöjligheter.

- Kristin Törnqvist, samordnare nära vård Region Värmland

- Johan Högberg, verksamhetsanalytiker Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats