Till startsidan

Vårdgarantikansli

Information om uppdrag, strategi, support och kontaktuppgifter.

Uppdrag

Vårdgarantikansliets uppdrag är att informera och lotsa patienter, medarbetare och invånare i frågor kring vårdgaranti och söka lösningar för att kunna erbjuda vård i tid.

Strategi

Vård inom vårdgaranti, i första hand genom regional kapacitet, i andra hand genom egna avtal och i tredje hand via andra regioners kapacitet och avtal.

Support

Vårdgarantikansliet erbjuder hjälp inom följande områden:

 • Kunskapsstöd. Sakkunniga inom valfrihetsvård och vårdgarantifrågor.
  Informera patienter, medarbetare och invånare i Värmland, om regler kring vårdgaranti.
 • Stödja patienter för att få vård inom vårdgarantins gränser.
  Hänvisa patienter till rätt verksamhet och vårdgivare med bättre tillgänglighet, utifrån överenskomna flöden och planer.
 • Förstärka, avlasta och komplettera vårdverksamheterna.
  Bistå verksamheterna med administrativt stöd, till exempel med att ta kontakter med andra vårdgivare eller att söka och tolka avtal.
 • Kontinuerlig avstämning.
  Kontinuerlig kontakt och avstämning med vårdgivare.

Kontakt

Kontakta Region Värmlands Vårdgarantikansli för hjälp med att söka vård för enskild patient eller grupper av patienter.

Öppettider: Måndag - fredag klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00. 

Telefon: 010-831 42 00

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen