Till startsidan
Till startsidan
Start / Service och IT / Innehållsflytt

Innehållsflytt

Hälso- och sjukvårdens webbinnehåll på regionens intranät och här på Vårdgivarwebben behöver kvalitetssäkras både vad gäller navigering, struktur och innehåll. För att få till en mer sömlös upplevelse med rätt information till rätt målgrupper kommer hälso- och sjukvårdens innehåll på intranätet att flyttas över till Vårdgivarwebben.

I samband med flytten kommer innehållet också att kvalitetssäkras i syfte att skapa nytta för dig som användare. Befintligt innehåll här på Vårdgivarwebben ska också kvalitetssäkras.

Härifrån: Hälsa och vård (intranät, länken fungerar endast i regionens nätverk)

Till hit: Vårdgivarwebben (extern webbplats)

Enklare att hitta

Du som är hälso- och sjukvårdspersonal ska inte behöva tveka om innehållet finns bland intranätets hälso- och sjukvårdsinformation eller på Vårdgivarwebben. Du ska vara trygg i att hitta information i din roll som vårdgivare på Vårdgivarwebben. För dig som är anställd i regionen finns informationen om din anställning och organisation fortsatt på intranätet.

Att innehållet placeras på Vårdgivarwebben stöttar arbetet mot en nära vård då mycket av innehållet vänder sig till kommuner, andra vårdgivare och samverkanspartners.

Arbetet pågår under 2023

Arbetet ska genomföras nu under 2023 i samarbete med innehållsansvariga. Innehållsansvariga ska finnas utpekade för varje webbsida i enlighet med rutin.

Innehållsansvarig för webbinnehåll (intranät) (länken fungerar endast i regionens nätverk)

Webbgrupp på Region Värmlands kommunikationsavdelning kommer att ta kontakt med berörda för att inleda arbetet.

Välkommen att skicka frågor och funderingar till webbgruppen@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats