Till startsidan
Till startsidan
Start / Utbildning och kompetensutveckling / Patient- och närståendeutbildning

Erfaren brukare

En erfaren brukare är en person som:

  • Själv har sjukdomen, skadan och eller funktionsnedsättningen eller är närstående
  • Upplevt att det inte varit så lätt, men har bearbetat sin situation så att de hanterar de relativt bra
  • Känner andra i samma situation och är klar över att man kan uppleva samma situation på olika vis

Den erfarne brukaren

I planeringen av utbildningen bidra till att vårdpersonalen får insikt i vad deltagarna har behov av att lära och hur kunskaper ska förmedlas för att vara till nytta för deltagarna.
Under träffarna medverka till att deltagarna vågar prata om känsliga frågor och bidra till att det används ett språk som deltagarna förstår. Bidra med det man kommit överens om och vilja dela med sig av vad man gör och gjort för att bättre bemästra vardagen.

En erfaren ska inte uppträda som professionell på det medicinska området. Inte ge råd om läkemedel och medicinering, kost eller missbruksfrågor.

Bilden är från Anita Strøms avhandling: Samarbeid i Lærings- og mestringssentret : brukarmedvirkning og makt. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats