Till startsidan
Till startsidan

Fakta och forskning

Här presenteras böcker, avhandlingar, rapporter med mera som handlar om patient- och närståendeutbildningar och vård i samarbete med patienten.

Forskning och beprövade erfarenheter visar på att vård i samarbete med patienten medför säkrare vård, ökar nöjdhet med vården, ökar trygghet och livskvaliteten för patienterna, samt är mer kostnadseffektiv och ofta leder till förbättring av arbetsmiljön inom vården. 

Böcker, publikationer och föreläsningar

Pasientopplæring - kompetanse, veivalg, lederskap

Vifladt, Egon H., Hopen, Liv (2013)
Lära och bemästra vid långvarig sjukdom, skada och/eller funktionsnedsättning har varit på "hälsokartan" från slutet av 90-talet. Boken ger läsaren grundläggande kunskap om nyckelbegrepp inom lärande och kompetensförmåga. Boken betonar vad som säkrar lärandet och hur utbildningstillfällen utvecklas, implementeras och utvärderas. 

Hälsopedagogik för vårdare och brukare i samarbete: en introduktion till bemästrande

Vifladt Egon, Liv Hopen, Ann-Marie Landtblom(2010)
Ett hälsopedagogiskt förhållningssätt i vården kan skapa ett bättre samarbete mellan sjukvård och brukare för att ge dem som drabbats bästa möjliga förutsättningar i livet. Boken är i huvudsak en översättning av Helsepedagogikk av Egon Vifladt och Liv Hopen.

Helsepedagogikk: samhandling om laering og mestring

Vifladt, Egon H. och Liv Hopen (2004)
Medicinsk behandling avhjälper inte alla hälsoproblem. Hälsopolitiska mål pekar på behovet av ökad bemästring av vardagen vid kronisk och långvarig sjukdom eller vid funktionshinder och större självständighet hos den enskilde. Större samspel och kommunikation mellan patienter, sjukvårdspersonal och anhöriga är en väg till ett nytt tänkesätt.

Laering og mestring – et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning

Lerdal A, Fagermoen M.S, (2011)

Att vara man och hantera en sjukdom – en utmaning.
Oslo universitetssjukhus, Oslo (2016).

Magasinet Lära och Bemästra
Ansvarig utgivare: Kunskapscentrum för jämlik vård.
Magasinet handlar just om metoden Lära och bemästra och visar vad som sker i praktiken när vi i vården samarbetar med dem vi är till för och vad det kan få för betydelse för den enskilda människan.

Patientutbildning på patientens villkor - Filmad föreläsning
Liv Hopens, 2006

Forskning

Brukarmedverkan och makt
Ström A, 2010, Samarbeid i Lærings- og mestringssentret: brukarmedverkan och makt.
Avhandling, Oslo universitetet, Oslo.

En hjärtstudie
Lynggaard, Vibeke, May, Ole, Beauchamp, Alison, Nielsen, Claus Vinther, & Wittrup, Inge. (2014). LC-REHAB: Randomised trial assessing the effect of a new patient education method - learning and coping strategies – in cardiac rehabilitation. BMC Cardiovascular Disorders, 14(1), 186.

Litteraturstudie
Stenberg, U., Haaland-Overby, M., Fredriksen, K., Westermann, K. F., & Kvisvik, T. (2016). A scoping review of the literature on benefits and challenges of participating in patient education programs aimed at promoting self-management for people living with chronic illness. Patient Educ Couns, 99(11), 1759–1771.

Berättelsens kraft
Gucciardi, E., Jean-Pierre, N., Karam, G., & Sidani, S. (2016). Designing and delivering facilitated storytelling interventions for chronic disease self-management: a scoping review. BMC Health Serv Res, 16, 249.

Hälsolitteracitet
Sørensen K et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health. 2012;12(1):80

Forskning vid Oslo ununiversitetssykehus
Här finns aktuell forskning om brukarmedverkan, hälsopedagogik och patient- och närståendeutbildning.

Rapporter, utvärderingar mm

Patientutbildning enligt Akermetoden - en fenomenologiskt influerad studie av deltagares upplevelser.
Falk M. Linköpings Universitet (2011).

Handbok: Hur man startar och driver en patient och närståendeutbildning enligt lära och bemästra.
Tauberman M, Boman S, Landstinget i Värmland (2018).

Tillsammans för det goda mötet - patient och närståendeutbildning för tandvårdsrädda. Pdf, 907 kB.Mossberg B. Landstinget i Värmland (2015).

Utvärdering av Patient – och närståendeutbildning i grupp för patienter med traumatisk hjärnskada. Pdf, 119 kB.
Gustavsson J. Landstinget i Värmland (2018).

Att utgå från människan i livet istället för människan i vården.
Pdf, 611 kB.
En utvärdering av patient- och närståendeutbildningar enligt Akermodellen och samtalscirklar genomförda i projektet "Det goda livet". 
Johansson A-C, Landstinget i Värmland (2008)

Patientutbildning utifrån "Den norska modellen" - uppfattningar av bemästring i vardagen efter patientutbildning Pdf, 161 kB.Karlsson B-M Landstinget i Värmland (2008).

Socialstyrelsen uppmärksammar landstinget i en artikel:
Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet 

Om Patientmedverkan 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. 
Socialstyrelsen

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats