Till startsidan

Vuxenhabilitering

Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande tvärfacklig specialistresurs för vuxna med långvariga funktionsnedsättningar. Här hittar du som vårdgivare information om vem som kan få ta del av insatser och hur man söker stöd för vuxna med vissa funktionsnedsättningar.

Vuxenhabiliteringen erbjuder insatser till vuxna, till deras anhöriga och övrigt nätverk. Utifrån behov samverkar vi med andra verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunen och andra samhällsaktörer.

När patienten har fått kontakt med oss erbjuder vi stöd utifrån patientens egna behov och de bedömningar vuxenhabiliteringen eller andra vårdgivare gjort. En gemensam habiliteringsplan görs där mål och planerade insatser framgår. Det långsiktiga målet är att patienten ska leva så självständigt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Vuxenhabiliteringens målgrupp är individer över 18 år med:

  • intellektuell funktionsnedsättning.
  • Autism.
  • betydande rörelsenedsättning, medfödd eller förvärvad före 18 års ålder.
  • betydande och bestående kognitiv funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (Målgruppstillhörighet gällande förvärvad hjärnskada sammanfaller oftast med att individen är bedömd och tillhör personkrets 2 enligt LSS.)

Mer information om vilka insatser som erbjuds finns under fliken, våra insatser, i vänstermenyn.

Patienter hänvisas till 1177.se för egen vårdbegäran.

Behöver din klient kontaktuppgifter till vuxenhabiliteringen? Hänvisa till denna webbsida på 1177.se.

Lämna dina synpunkter

Här kan du som vårdgivare lämna synpunkter till vuxenhabiliteringen, såväl positivt som negativt. Alla synpunkter är värdefulla. Lämna dina synpunkter här (formulär).

Kontakt

Vuxenhabiliteringen
Drottninggatan 27
652 25 Karlstad

Reception

Telefon: 010-831 40 72
All kontakt sker via huvudkontoret i Karlstad.

Patientrelaterade ärenden hänvisas till 1177.se

För kontakt med administrationen ring receptionen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen