Till startsidan
Till startsidan

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Här hittar du information angående upphandling, kostnads- och ansvarsfördelning för förskrivning av hjälpmedel för inkontinens och urinretention för Region Värmland och kommun.

Inkontinenshjälpmedel ingår sedan 2013 i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.

Kostnadfördelning

Statsbidraget, 86 kronor per invånare, baseras på invånarantalet i länet och gäller för personer i ordinärt boende. Region Värmland och kommuner fördelar bidraget enligt gällande avtal och fördelningsnyckel procentuellt.

Ansvarsfördelning

Region Värmland

Region Värmland ansvarar för förskrivning:

  • Till personer som själva eller tillsammans med någon kan ta sig till närmaste distriktsköterskemottagning, vårdcentral eller specialistklinik.
  • Till personer som tillhör LSS och bor i ordinärt boende. LSS i form av personlig assistent. Detta gäller oberoende om personen har privat personlig assistans eller inte.
  • Till personer som tillhör LSS och stadigvarande bor i olika gruppboende och inte har hemsjukvård.

Vid korttidsvistelse förskriver ordinarie verksamhet, region eller kommun, skydd tas med till korttidsboendet.

Asylsökande

Enheten för Asyl- och flyktingsfrågor på Region Värmland administrerar kostnaderna för asylsökande i Värmland. Före förskrivning av hjälpmedel ska betalningsansvaret vara klarlagt, läs mer på Rätt att få inkontinenshjälpmedel.

MMC-patienter

Det finns i Värmland ett team med olika yrkesgrupper som arbetar med frågor och omhändertagande av MMC-patienter som går från barn till vuxen. Om du förskriver inkontinensartiklar till MMC-patienter, kontrollera att patienten har en kontakt med uroterapeut.

Kommuner

Kommunerna ansvarar för förskrivning:

  • Till personer i särskilt boende.
  • Till personer som tillhör LSS och stadigvarande bor i olika gruppboende och har hemsjukvård.
  • Till personer i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården.

Vid korttidsvistelse förskriver ordinarie verksamhet, region eller kommun, skydd tas med till korttidsboendet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats