Till startsidan

Vi som jobbar med inkontinensfrågor

Här hittar information om personer som arbetar med inkontinensfrågor inom både Region Värmland och kommunerna i Värmland.

Adress

Hjälpmedelsservice
Östanvindsgatan 14
652 21 Karlstad

Kostnadsansvarig

Tobias Nyåker, enhetschef Hjälpmedelsservice Karlstad
Telefon: 010-83 171 81
E-post: tobias.nyaker@regionvarmland.se  

Tobias driver inkontinensfrågor i Värmland och är sammankallande av styrgruppen. Han är också kontaktperson till hjälpmedelsnämnden.

Konsulent

Therese Lundström, konsulent inkontinensvård och inkontinenshjälpmedel
Telefon: 010-831 71 99
E-post: therese.lundstrom@regionvarmland.se

I konsulentens arbetsuppgifter ingår:

  • att utveckla inkontinensvården i Värmland,
  • att driva nätverk och vara ett stöd för förskrivare inom kommun och Region Värmland,
  • att leda sortimentgruppernas arbete och vara behjälplig i upphandlingsarbete och följa produktutvecklingen inom inkontinensområdet,
  • att uppdatera hemsidan,
  • att erbjuda och följa upp behov av utbildning,
  • att följa upp och kostnadsbevaka inkontinenshjälpmedel,
  • att bevilja dispenser,
  • samt att bevaka utvecklingen omkring inkontinens både nationellt och internationellt.

Avtalscontroller

Malin Asplund, avtalscontroller e-handelsansvarig
Telefon: 010-831 41 09
E-post: malin.asplund@regionvarmland.se

Avtalscontroller arbetar på upphandlings- och avtalsenheten och sköter avtalsförvaltningen. Det innebär att följa upp inköpsstatistik, leveransstatistik och göra tillägg och förändringar i avtalet i det fall det behövs. Det är till Malin Asplund man skall vända sig till vid exempelvis leveransproblem.

Styrgrupp

Styrgruppen är för närvarande vilande. Styrgruppens syfte är att:

  • strukturera och utveckla verksamheten inom inkontinensvården.
  • styra upphandlingsprocessen för inkontinensprodukter inom öppna vården för både kommun och region.

Sortimentsgrupper 

Sortimentsgruppernas arbetsuppgift är att delta i och följa upphandlingsarbete av inkontinenshjälpmedel. De ska därefter följa upp upphandlat sortiment samt granska och testa nya produkter.

En grupp finns för absorberande material och en för urinavledande produkter. I grupperna finns representanter som distriktssköterskor, sjuksköterskor och uroterapeuter inom både region och kommun för att se till behoven för barn, kvinnor, män och äldre.

Uroterapimottagningarna i Värmland

Uroterapeuter inom Region Värmland

Christina Groth

Barn- och ungdomsmottagningen, Vårdcentralen Verkstaden
Telefon: 010-831 27 25
christina.groth@regionvarmland.se

Rebecka Phil

Kvinnosjukvården, Centralsjukhuset Karlstad
Telefon: 010-831 62 50
rebecka.phil@regionvarmland.se

Marie Ekberg

Uroterapimottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
Telefon: 010-831 54 41
marie.ekberg@regionvarmland.se

Carina Lundell

Uroterapimottagningen, Sjukhuset i Torsby
Telefon: 010-834 72 10
carina.lundell@regionvarmland.se

Ann-Christine Bergström

Uroterapimottagningen, Sjukhuset i Torsby
Telefon: 010-834 72 09
ann-christine.bergstrom@regionvarmland.se

Birgitta Magnusson

Uroterapimottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
Telefon: 010-831 54 41
birgitta.a.magnusson@regionvarmland.se

Maud Sandberg

Barn- och ungdomsmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
Telefon: 010-831 79 27
maud.sandberg@regionvarmland.se

Maria Östmark

Stomi- och uroterapimottagningen, Sjukhuset i Arvika
Telefon: 010-831 22 79
maria.ostmark@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen