Region Värmland logga

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård genom Kunskapsstyrning

Alla regioner samverkar i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningen leder till kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

År 2018 gick alla Sveriges regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Alla regioner har förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Det var, och är, ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Hälso- och sjukvården arbetar på olika sätt för att säkerställa jämlik och god hälso- och sjukvård och ta bort oönskad variation. Kunskapsstyrning är ett av flera verktyg som används och enkelt uttryckt är målet med kunskapsstyrning att alltid använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Systemet organiseras på tre nivåer: regionerna, sjukvårdsregionalt och nationellt.

Kunskapsstyrning i Region Värmland

Region Värmland har byggt upp sitt arbete med kunskapsstyrning genom lokala programområden (LPO) och samverkansgrupper (LSG) som leds av sakkunniga med stöd av utsedda utvecklingsledare.

Syftet är att ge förutsättningar för hälso- och sjukvårdens medarbetare i Värmland att jobba kunskapsbaserat och säkert.

Kunskapsstyrningsarbetet bygger på proceser för:

  • Ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd
  • Ordnat införande av medicintekniska produkter och kliniska arbetssätt
  • Ordnat införande av kvalitetsindikatorer

Kunskapsstyrningsrådet säkerställer en sammanhållande struktur för arbetet.

Mer information

En presentation har tagits fram för dig som vill veta mer om Region Värmlands kunskapsstyrningsarbete och som stöd till dig som vill berätta om systemet för andra. Bildspelet innehåller ett antal dolda bilder som kan användas när ytterligare fördjupning behövs.

Sidan uppdaterad