Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Till startsidan
Till startsidan

Kunskapsstyrningsrådet

Kunskapsstyrningsrådets uppdrag är att stärka förutsättningarna för kunskapsbaserad vård i Värmland.

Rådet är multiprofessionellt och säkerställer en sammanhållande struktur för implementering av kunskapsstyrningssystemet i regionen. Kunskapsstyrningsrådet är rådgivande och beslutande i kunskapsstyrningsfrågor inom regionens hälso- och sjukvård.

Rådet ansvarar för implementering av processerna för:

  • Ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd
  • Ordnat införande av medicintekniska produkter och kliniska arbetssätt
  • Ordnat införande av kvalitetsindikatorer

Dessutom har rådet i uppdrag att etablera processer för:

  • Horisontell prioritering av åtgärder kopplat till implementering av nationella kunskapsstöd
  • Ordnad utfasning av medicintekniska produkter och arbetssätt

För att skicka in ett ärende eller fråga till kunskapsstyrningsrådet, använd formuläret som finns via den här sidan (länk till regionens intranät).

Kunskapsstyrningsrådets sammansättning

Kunskapsstyrningsrådets arbete leds av områdeschef för område vårdkvalitet och består av hälso- och sjukvårdens områdeschefer, föredragande från respektive process (se ovan) samt kommunikatör. Kopplat till rådets arbete finns en referensgrupp som besitter expertkompetens inom områden som är strategiskt viktiga för kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats