Till startsidan
Till startsidan

Kunskapsstyrningsrådet

Kunskapsstyrningsrådets uppdrag är att stärka förutsättningarna för kunskapsbaserad vård i Värmland.

Det innebär att rådet säkerställer en sammanhållande struktur för spegling och implementering av kunskapsstyrningssystemet i regionen.

Rådet ansvarar för att ta fram och implementera processer för:

  • Ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd
  • Ordnat införande av medicintekniska produkter och kliniska arbetssätt
  • Horisontell prioritering av åtgärder kopplat till implementering av nationella kunskapsstöd
  • Ordnad utfasning av medicintekniska produkter och arbetssätt

Rådet är rådgivande både internt och externt i kunskapsstyrningsfrågor. Rådet är framför allt rådgivande till hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp och stödjer hälso- och sjukvårdsdirektören genom att bereda underlag för faktabaserade beslut.

För att skicka in ett ärende eller fråga till kunskapsstyrningsrådet, använd formuläret som finns via den här sidan (länk till regionens intranät).

Kunskapsstyrningsrådets medlemmar

Rådets medlemmar besitter expertkompetens inom områden som är strategiskt viktiga för att arbeta fram och säkra strukturer för kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Rådet är multiprofessionellt och tillsammans har rådets medlemmar en bred kompetens.

Medlemmar i kunskapsstyrningsrådet

Anna Frödin
Ledningsstöd HS-direktör
Ordförande Kunskapsstyrningsrådet
Ordförande Sjukvårdsregionala Kunskapsstyrningsgruppen

Anna Skogstam
Smittskyddsläkare, Smittskydd Värmland

Barbro Eråker
Enhetschef, Kliniska kunskapsstödsenheten
Ledamot RSG Stöd för utveckling
Ledamot Utvecklingsgrupp, Kunskapsstyrning

Birgitta Sigvant
Överläkare
Forskningschef

Charlotta Nelsson
Chefläkare, ordf. NSG patientsäkerhet
Ledamot RSG Patientsäkerhet
Ledamot Patientsäkerhetskommittén (LSG Patientsäkerhet)

Mats Andersson
Kommunikatör

Malgorzata Antoniewicz
Distriktsläkare
Ordförande Läkemedelskommittén

Maria Långenberg
Enhetschef hälso- och sjukvård verksamhetsanalys

Mikael Fredholm
Medicinteknisk civilingenjör, Medicinsk teknik
Ledamot RSG Medicinteknik

Peter Stenbom
Överläkare och chefläkare
Ordförande Etikkommittén
Ledamot Nationell referensgrupp horisontell prioritering

Ulrica Elfgren
Bibliotekschef, Sammankallande Ordnat införande.
Ledamot NSG Metoder för kunskapsstöd

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats