Till startsidan

Programområden

De lokala programområdena (LPO) har bland annat i uppdrag att ta emot och vara ett stöd i implementeringen av nationella kunskapsstöd inom sitt programområde.

Kunskapsstyrningsrådet stödjer och är rådgivande till LPO. Rådet är också beslutande i frågor som rör LPO som till exempel beslut om att etablera Lokala arbetsgrupper (LAG).

Programområdet leds av en sakkunnig. Till varje programområde finns också en utvecklingsledare knuten som ger metod- och processtöd.

Akut vård är akut omhändertagande oberoende av plats, vilket innefattar vården innan ankomst till akutsjukhusets akutmottagning och även vården efter akutmottagningen.

Sakkunnig

Liselott Alfredsson
liselott.alfredsson@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se

Kvalitetsregister

Hud- och könssjukdomar omfattar svårare inflammatoriska hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar.

Sakkunnig

Hans-Ulrik Stark
hans-ulrik.stark@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Annelie Norström
annelie.norstrom@regionvarmland.se

Sakkunnig

Ulrika Sälgeback
ulrika.salgeback@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Annika Kjellman
annika.kjellman@regionvarmland.se

Lung- och allergisjukdomar inkluderar astma, KOL, luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné.

Sakkunnig

Taivo Kipper
taivo.kipper@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Annika Kjellman
annika.kjellman@regionvarmland.se

Kvalitetsregister

Mag- och tarmsjukdomar inkluderar inflammatorisk tarmsjukdom, levercirrhos, appendicit (blindtarmsinflammation) och gallvägssjukdomar.

Sakkunnig

Anders Gustavsson
anders.i.gustavsson@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Maria Fridfelt
maria.fridfelt@regionvarmland.se

Kvalitetsregister

Sakkunnig

Björn Edlund
bjorn.edlund@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se

Omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer.

Sakkunnig

Staffan Thorling
staffan.thorling@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Annika Kjellman
annika.kjellman@regionvarmland.se

Programområde psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård.

Området inkluderar barn, vuxna och äldre och berör både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola. LPO psykisk hälsa stödjer arbetet med implementering av nationellt kunskapsunderlag i Region Värmland för en ökad och jämlik psykisk hälsa.

Sakkunnig

Anna-Karin Törnqvist
anna-karin.tornqvist@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se

Sakkunnig kommunrepresentant

Sophia Alm 
sophia.alm@karlstad.se

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister Region Värmland är anslutna och skickar data till:

Övriga kvalitetsregister inom området:

Sakkunniga

Andreas Nordquist
andreas.nordqvist@regionvarmland.se

Christina Carlsson
christina.carlsson@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se
054-61 97 45

Kvalitetsregister

Sakkunnig

Madelene Johanzon
madelene.johanzon@regionvarmland.se

Anna-Lena Perman
anna-lena.perman@forshaga.se

Ansvarig utvecklingsledare

Camilla Staaf
camilla.staaf@regionvarmland.se

Demensprogrammet

Demensprogrammet

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister Region Värmland är anslutna och skickar data till:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen