Till startsidan

Lokala samverkansgrupper (LSG)

LSG leder och samordnar det gemensamma arbetet inom flera olika områden inom kunskapsstyrningsarbetet.

I kunskapsstyrningsorganisationen finns samverkansgrupper på lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. De lokala samverkansgrupperna (LSG) stödjer regionens och i vissa fall kommunernas arbete inom egna sakområdet samt de lokala sakkunniga inom respektive programområde. Samverkansgrupperna har också ett nära samarbete med varandra för att på bästa sätt stödja kunskapsstyrningsarbetet i regionen.

Region Värmlands LSG är inga egna organisationsformer utan utgörs av enheter i den befintliga organisationen.

Sakkunniga

Varje LSG leds av en sakkunnig. Den sakkunnige är också Region Värmlands representant i den sjukvårdsregionala samverkansgruppen.

Uppdragsbeskrivning för sakkunnig:

Utvecklingsledare för samtliga samverkansgrupper är Lena Engman, lena.engman@regionvarmland.se.

Region Värmlands företrädare

Verksamhetsanalysenheten

Sakkunnig: Anna Jansson Heimdahl
anna.janssonheimdahl@regionvarmland.se

Centrum för klinisk utbildning och forskning

Sakkunnig: Vakant

Läkemedelskommittén

Sakkunnig: Malgorzata Antoniewicz
malgorzata.antoniewicz@regionvarmland.se

Medicinsk teknik

Sakkunnig: Mikael Fredholm
mikael.fredholm@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteken

Sakkunnig: Ulrica Elfgren
ulrica.elfgren@regionvarmland.se

Patientsäkerhetsenheten

Sakkunnig: Alicia Hansen
alicia.hansen@regionvarmland.se

Kunskapsstödsenheten

Sakkunnig: Annika Kjellman
annika.kjellman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?