Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Laboratoriemedicin / Patientnära analys, PNA

Patientnära analys (PNA)

Med patientnära analyser avses provtagning och biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten av vårdpersonal där patientsäkerhet och kvalitetssäkring tillgodoses genom multiprofessionell samverkan.

Patientnära analysverksamhet

Den medicintekniska utvecklingen har medfört att analyser som tidigare utförts på kliniska laboratorier nu kan göras nära patienten. Det ställer nya krav på vården. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har publicerat nationella rekommendationer för patientnära analyser, PNA (pdf) Pdf, 584 kB..

Region Värmlands riktlinje för patientnära analyser, PNA

  1. Öppna Region Värmlands riktlinje för patientnära analyser (pdf) Pdf, 144 kB. för att komma igång.
  2. Kontakta sedan verksamheten klinisk kemi eller klinisk mikrobiologi när du vill komma vidare i ditt arbete med patientnära analyser.

Kvalitetssäkring

All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 (socialstyrelsen.se).

Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

Det är lika viktigt att följa instruktionen för utförandet väl som att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

Ansvarsfördelning

Laboratoriemedicin ansvarar för utvärdering och val av analyser, utrustning och för nödvändig internutbildning.

Varje vårdenhet ansvarar för att endast analysmetoder och utrustning rekommenderad av laboratoriemedicin används vid vårdnära laboratoriediagnostik, och att den kvalitetssäkras. Personal ska vara utbildad i utförande och underhåll samt kunna tolka resultat från kvalitetssäkring.

Kontrollprotokoll

Skriv ut det protokoll du behöver. Analysera kontrollmaterialet och fyll i uppgifterna enligt rekommenderad rutin från det kliniskt kemiska laboratoriet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats