Till startsidan
Start /Vård och behandling /Laboratoriemedicin /Verksamhetsområde laboratoriemedicin

Verksamhet laboratoriemedicin

Laboratoriemedicinsk verksamhet är specialister inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Verksamheten är ackrediterad sedan 1997 samt har tillstånd för blodverksamhet och vävnadsinrättning.

Vi finns i hela Värmland

Vi har verksamhet dygnet runt på sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. På flertalet av de vårdcentraler som finns i länet står vi för laboratorieservicen dagtid, vardagar. Vi bedriver diagnostik, provtagning, terapeutisk laboratorieverksamhet och förser vården med blodkomponenter.

Vårdstöd

Vi prioriterar en saklig dialog med våra beställare och remittenter för att hitta den optimala diagnostiken för patienten och vårdprocessen.

Tydliga provtagnings- och transfusionsanvisningar är vårt sätt att försöka göra diagnostiken rätt från början. Anvisningarna ger värdefull vägledning inför val av prov och tolkningsstöd till provsvar. De berättar hur en transfusion ska gå till samt hur ett provmaterial ska hanteras.

Vi jobbar med

Klinisk kemi

Utför provtagning på patienter på alla laboratorier i hela länet. Erbjuder och utför analyser inom ett brett område inkluderande allergi och läkemedelsanalyser. I verksamheten ingår också en antikoagulationsmottagning samt benmärgsdiagnostik.

Klinisk mikrobiologi

Utför diagnostik av mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och parasiter.

Klinisk patologi

Utför diagnostik av vävnads- och cellprover, bedriver obduktionsverksamhet samt ansvarar för administrationen av den gynekologiska cellprovskontrollen.

Transfusionsmedicin

Utför blod- och plasmatappning, har en serologisk verksamhet för testning av blod till patienter och framställer blodkomponenter.

Vi förmedlar kunskap

Laboratoriemedicin har anknytning till Universitetssjukhuset i Örebro. Detta samarbete håller vi på att utveckla genom att bygga upp fortbildning i form av magisterexamen för BMA, biomedicinsk analytiker.

Vi deltar teoretiskt och praktiskt i utbildning av biomedicinska analytiker, obduktionstekniker och vårdadministratörer samt på klinisk patologi även läkarstudenter. I mån av utrymme erbjuds ST-läkare möjlighet till randutbildning och AT-läkare valbar månad. Vi erbjuder även hjälp med forskningsstudier.

Vi har även ett nära samarbete med KTC, Kliniskt träningscentrum, på Centralsjukhuset i Karlstad.

Besök oss gärna

Centralsjukhuset i Karlstad har ett modernt laboratorium med alla laboratoriespecialiteter under samma tak. Här finns bland annat en automationsbana. GeBlod Karlstad är en av de största tappningscentralerna i Sverige.

Vi tar gärna emot studiebesök av alla intresserade som vårdgivare, studerande och samarbetspartners.

Ackrediterad verksamhet

Ackrediteringsstatus syns på provtagningsanvisningen.

Aktuell lista över ackrediteringens omfattning beställer du från laboratoriet.

En beställd analys (metod) genomförs med förväntad noggrannhet och den omfattning som beskrivs i ackrediteringen.

Elektroniska svar till patientjournalsystem kan inte visa ackrediteringsstatus

För elektroniska svar till patientjournalsystem finns inte den tekniska möjligheten att visa om en analys eller undersökning är ackrediterad. Elektroniska provsvar ska därför formellt betraktas som att de inte är utförda under ackreditering enligt STAFS 2020:1, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter och allmänna råd om ackreditering.

Om du ändå behöver ett svar där ackrediteringsstatus beskrivs kontaktar du laboratoriet för att få en rapportutskrift. Rapportutskrifter med ackrediteringsstatus går att få för åtminstone de senaste tio åren.

Kontakt för privatpersoner

För att vi ska kunna hantera ditt ärende tryggt och säkert behöver du kontakta oss via 1177.se.

Kontakt för vårdgivare och remittenter

 • Verksamhetschef: Charlotta Gestblom
 • Biträdande verksamhetschef: Fredrik Aronsson

Enhetschefer

 • GeBlod och Laboratorier Arvika- och Säffleområdet: Lena Malmstedt
 • GeBlod och Laboratorier Kristinehamnområdet: Maria Löf
 • GeBlod och Laboratorier Torsbyområdet: Marita Bengtsson
 • GeBlod Transfusionsmedicin Karlstad: Emelie Granängen
 • Klinisk patologi: Cecilia Rolandsson
 • Klinisk mikrobiologi: Elisabeth Wikander 
 • Klinisk kemi samordning, Laboratoriet klinisk kemi Karlstad: Ann Skarfelt
 • Laboratoriet klinisk kemi Karlstad: Erica Johansson
 • Laboratorier primärvården Karlstadområdet: Ulrika Larsen

Ring

Region Värmland växeltelefon 010-831 50 00.

Skicka e-post

laboratoriemedicin.varmland@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?