Till startsidan

Terapirekommendationer

Strama Värmland

Strama Värmlands lokala app är nu avvecklad och vi hänvisar till Stramas nationella app.

Akuta bakteriella infektioner i slutenvården hos vuxna (2017-06-22) Pdf, 418 kB. 
Snabbguide för utskrift. 

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Broschyren, som kallas regnbågsbroschyren, har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket. Den har funnits i flera upplagor i nio år och har under den tiden spridits av Stramagrupper i samband med utbildningsinsatser för en klok ntibiotikaanvändning. Nu har den uppdaterats och fått nya kapitel.

Antibiotikaprofylax

Se rutiner i Vida:

  • RUT-24717-Antibiotikaprofylax allmänkirurgi
  • VÅR-24230-Antibiotikaprofylax vid kärlkirurgi
  • VÅR-24815-Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi  

Endokarditprofylax Pdf, 92 kB. (Läkemedelskommittén, giltig t.o.m. 2021-06-20)

Antibiotikaprofylax för gynekologisk och obstetrisk verksamhet Pdf, 94 kB.
(Kvinnosjukvården, giltig t.o.m. 2021-06-26)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats