Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Strama Värmland / Om Strama Värmland

Om Strama Värmland

Vi samverkar nationellt mot antibiotikaresistens. Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar resistens mot antibiotika.

Strama är ett nätverk som bedriver arbete mot antibiotikaresistens på både lokal och nationell nivå.

Om antibiotikaresistens

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

För att behålla möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner måste antibiotika användas rationellt.

Antibiotika och antibiotikaresistens (folkhalsomyndigheten.se)

Vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner

För att minska risken för vårdrelaterade infektioner som går att undvika, måste vi minska onödiga ingrepp och förhindra smittspridning. Merparten av alla patienter med en vårdrelaterad infektion behandlas dessutom med antibiotika. Därför är det viktigt även ur antibiotikaresistenssynpunkt att minska risken för smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner.

Strama nationellt

Strama Värmland är en del i det nationella Stramanätverket. Nätverket verkar för möjligheten till effektiv och hållbar antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur.

Stramas nationella webbplats (strama.se)

Kunskapsstyrning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) formar ett nationellt gemensamt system för kunskapsstyrning. Strama ingår som en arbetsgrupp i programområde infektion.

Strama Värmland

I Värmland drivs Stramaarbetet via ett kansli med en läkare (Stramaordförande, 60%) och en sjuksköterska (50%).

Till stöd för arbetet samarbetar en rad funktioner från hälso- och sjukvården i Strama Värmland, se medlemmar nedan.

Två gånger per år möts funktionerna i en Stramakommitté.

Strama Värmlands medlemmar

Medlemmarna i Strama Värmland och vilka verksamheter som representeras.

Namn och vilka de representerar.

Namn

Representerar

Ordförande: Thomas Ahlqvist

Område vårdkvalitet

Ingrid Persson

Område vårdkvalitet

Eric Le Brasseur

Område öppenvård

Lars Matthiessen

Område öppenvård

Hampus Robertsson

Område öppenvård

Maria Bäck

Klinisk mikrobiologi

Hans Erlandsson 

Vårdcentralen Skoghall

Åsa Harnesk 

Öron-, näs- och halskliniken

Jonas Hogvall

Infektionskliniken

My Lindgren 

Folktandvården

Per Brolin 

Barnkliniken

Anna Wimmerstedt

Infektionskliniken

Max Wirén

Läkemedelsenheten

Anna Skogstam

Smittskydd Värmland

Axel Heyman

Vårdcentralen Kronoparken

Clas Lundgren

Chefläkare

Funktionsbrevlåda

Strama Värmland nås via funktionsbrevlådan stramavarmland@regionvarmland.se.

Stramaordförande

Thomas Ahlqvist
Telefon: 010-831 76 61
Mobil: 076-527 38 61
E-post: tomas.ahlqvist@regionvarmland.se

Stramasjuksköterska

Ingrid Persson
Telefon: 010-831 36 77
Mobil: 072 455 18 33
E-post: ingrid.persson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats