Till startsidan
Start /Vård och behandling /Strama Värmland /Antibiotikasmart Sverige

Antibiotikasmart Sverige

Antibiotikasmart Sverige är en nationell kraftsamling som arbetar mot en gemensam vision – ett samhälle där alla bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv.

Antibiotikasmart Sverige (folkhalsomyndigheten.se)

Antibiotikasmart sjukhus

Region Värmland deltar under 2023 i en pilotfas på Centralsjukhuset i Karlstad där framtagna kriterier för ett antibiotikasmart arbetssätt kommer att testas. Strama Värmland har valt att arbeta med dessa områden:

  1. Sjukhuset har IT-resurser och verktyg som stödjer rationell antibiotikaanvändning.
  2. Antibiotikaronder.
  3. Antibiotikasmarta sjuksköterskor.
  4. Sjukhuset har en dokumenterad struktur för mätning, uppföljning och återkoppling av antibiotikaanvändning enligt basnivå i Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika.

Antibiotikasmart vårdcentral

Region Värmland deltar från och med oktober 2023 till och med april 2024 i en pilotfas för att ta fram antibiotikasmarta arbetssätt för en vårdcentral. Det är vårdcentralen Verkstaden och Jösse vårdcentral i Arvika som deltar. Arbetssätten involverar även området vårdhygien, så hygiensjuksköterskorna på Smittskydd Värmland är involverade i piloten.

Exememel på några av de kriterier för en antibiotikasmart vårdcentral som piloten ska arbeta mot:

  1. Hög följsamhet till behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård.
  2. Handlingsplaner för att förbättra följsamheten till behandlingsrekommendationer.
  3. Årlig vårdhygienisk egenkontroll och mätningar till basala hygienrutiner och klädregler.
  4. Vårdcentralen har en utsedd läkare, sjuksköterska och undersköterska med särskilt ansvar för antibiotika-, vårdhygien- och smittskyddsfrågor.

Thomas Ahlqvist
Telefon: 010-831 76 61
Mobil: 076-527 38 61
E-post: tomas.ahlqvist@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?