Till startsidan
Till startsidan

Hälsodeklaration för pneumokocker

Inför vaccinationstillfälle ska en hälsodeklaration fyllas i. Hälsodeklarationen är ett arbetsmaterial som ska kasseras efter att vaccinationen är registrerad.

Efter införande av journalsystemet MittVaccin använder Vaccination Värmland en hälsodeklaration som är gemensam för olika vacciner.

Hälsodeklaration inför vaccination - FOR 24405 version 4 (pdf) Pdf, 136 kB.

Information om tidigare doser

Inför varje vaccination är det även viktigt att inhämta information om tidigare givna doser.

De flesta vuxna personer som vaccineras mot pneumokockinfektion behöver en ny dos vaccin först efter 5 år.

Personer med mycket hög risk för allvarligt förlopp vid pneumokockinfektion ska vaccineras med konjugerat polysackaridvaccin innan ordinarie vaccin ges.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats