Projektet Nordplus

Under våren 2024 kommer deltagarepå allmän kurs få genomföra ett utbyte med en folkhögskola i Finland.

Nordiskt utbyte med Borgå Folkakademi i Finland våren 2024

- Vi ska lära oss mer om vårt grannland Finland och de finska gästerna ska få komma till finnskogen och oss här, och då lära sig en del om sin historia på svensk mark, och en del om den svenska och värmländska kulturen. Vi ska så klart låta dem äta motti, berättar Susanne Nyman, lärare på allmän kurs.

Via ett Nordplusutbyte möter de värmländska studenterna deltagare och personal på en av Finlands äldsta Folkhögskolor. Skolan heter Borgå Folkakademi och ligger 7 mil öster om Helsingfors. På skolan är undervisningsspråket svenska. En del av Borgås studenter har finska som modersmål, andra svenska.

- Vi far till dem först och bara några veckor efter det så kommer deras deltagare med lärare till oss. De ska bo på vår internatet på vår skola i Stöllet, men besöka alla skolans enheter, som att fara till Kretsloppshuset och ha utbyte med de som studerar där, med också besöka Finnskogscenter och vi ska alla vandra Finntorpsleden.

Läraren Susanne Nyman i hytten på färjan till Finland. 

Ännu är det oklart om deltagarna åker färja ena håller eller båda hållen. Alternativet är båt. Här syns Susanne i hytten på väg till Helsingfors i vintras.

Nordplusutbytet handlar inte endast om att få göra resorna och besöka varandras länder. Nej, långt innan resorna äger rum arbetar deltagarna på skolorna med att fördjupa förståelsen för sitt grannland. De som ska med på utbytet har sett filmer om Sverige och Finlands gemensamma historia, resonerat om varför de är tvåspråkiga i Finland, förstått bakgrunden till likheter och olikheter länderna emellan.

Borgå Folkakademi påminner om Klarälvdalens Folkhögskola på så vis att skolorna har flera enheter. Borgå Folkakademi har en ny filial i Helsingfors.

- Och vi har vår huvudskola i Stöllet och filialer i Hagfors, Sunne och Kretsloppshuset vid Södra Viken. På skolan i Borgå har de kurser inriktade mot med djur och natur, precis som vi. Men annat skiljer sig också åt. De har till exempel musik- och teaterfokus som vi ska få ta del av då vi är hos dem, beskriver Susanne, som tillsammans kollegan Pär-Ola Karlsson var på ett förbesök i Finland i vintras, för att tillsammans med kontaktpersonerna på skolan i Borgå skriva ansökan som alltså gick igenom.

Nordplus ger bidrag till den här typen av utbyten eftersom de vill öka förståelsen bland unga om de nordiska länderna. Skolor kan även söka utbyten där de baltiska staterna ingår i Nordplusutbyten.

- Vi ville börja med det finska, eftersom vi har en så naturlig koppling till Finland via de finska invandrare som kom till Finnskogen för många hundra år sedan. Dessutom har det under det senaste året varit högaktuellt med det finska och svenska Natomedlemskapet, förklarar Susanne.

När Borgå kommer till Värmland i april eller maj ska de få göra studiebesök men de ska också delta på helt vanliga lektioner.

Nordplus logga

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?